ภาษาต่างประเทศ

 
นางเจริญศรี  อรุณแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

นางสาวพวงรัตน์ คุ้มคง
พนักงานราชการ

 

เตรียมความพร้อม สู่อาเซียน


          โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ได้จัดจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ ชาวต่างชาติ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ต่อไป
สื่อการเรียนรู้ จาก สหวิชาดอทคอม

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : นางสาวเวียงศิริ ไกรเกตุ
เมื่อวันที่ : 9 มี.ค. 2555 [เข้าชม : 81/0]

เขียนชื่อจังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ เขต (ไทย-อังกฤษ) ตามราชบัณฑิตยสถาน
เขียนชื่อจังหวัด เป็นภาษาอังกฤษ ตามราชบัณฑิตยสถาน

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : Kru Ja S.
เมื่อวันที่ : 29 ก.พ. 2555 [เข้าชม : 236/0]

Waterfall
สถานที่พักผ่อน....คลายร้อน

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : Kru Ja S.
เมื่อวันที่ : 14 ก.พ. 2555 [เข้าชม : 477/0]

Jukebox
ตู้เพลง


สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : Namthip Julprayoon
เมื่อวันที่ : 9 ก.พ. 2555 [เข้าชม : 2063/0]

บอกรัก 24 ภาษา on Valentine's Day
บอกรักตั้งแต่กะเหรี่ยง ซ๊อกกราว ไปถึงจีน เกาหลี ญี่ปุ่น ไฮโซ ฝรั่งเศส อิตาลี รัสเซีย

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : Srinuan Boontham
เมื่อวันที่ : 5 ก.พ. 2555 [เข้าชม : 1430/1]

Love words
Love words : Sweet Love Words ...".. I love you" what else?

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : นายมณเฑียร อิ่นแก้ว
เมื่อวันที่ : 4 ก.พ. 2555 [เข้าชม : 1081/0]

ข้อสอบ Pre-Onet ออนไลน์
ข้อสอบ Pre-ONet วิชาภาษาอังกฤษ ม.3


สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : Kru Ja S.
เมื่อวันที่ : 25 ม.ค. 2555 [เข้าชม : 485/0]

Fish spa
สปาปลา......คุณเคยลองหรือยัง

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : นายมณเฑียร อิ่นแก้ว
เมื่อวันที่ : 23 ม.ค. 2555 [เข้าชม : 1528/2]

ข้อสอบโอเน็ตออนไลน์ ชุดที่ 7
ข้อสอบโอเน็ต วิชาภาษาอังกฤษ ม.3

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : นายมณเฑียร อิ่นแก้ว
เมื่อวันที่ : 21 ม.ค. 2555 [เข้าชม : 1014/2]

ข้อสอบโอเน็ตออนไลน์ ชุดที่ 6
ข้อสอบ O-Net, ข้อสอบโอเน็ต วิชาภาษาอังกฤษ ม.3


สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : นายมณเฑียร อิ่นแก้ว
เมื่อวันที่ : 20 ม.ค. 2555 [เข้าชม : 1279/0]

ข้อสอบโอเน็ตออนไลน์ ชุดที่ 5
ข้อสอบ O-Net, ข้อสอบวัดผลโอเน็ต

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : Namthip Julprayoon
เมื่อวันที่ : 12 ม.ค. 2555 [เข้าชม : 2484/13]

พิธีหน้าเสาธงเป็นภาษาอังกฤษ (วีดีโอแสดงการปฏิบัติจริง)
โรงเรียนบัวแก้วเกษร ปทุมธานี ทำพิธีหน้าเสาธงเป็นภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ ในวันจันทร์สนองนโยบาย Speaking English อาทิตย์ละ 1 วัน ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : Kru Ja S.
เมื่อวันที่ : 5 ม.ค. 2555 [เข้าชม : 682/0]

Water garden
สวนน้ำ..เลียนแบบธรรมชาติ


สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : นายมณเฑียร อิ่นแก้ว
เมื่อวันที่ : 29 ธ.ค. 2554 [เข้าชม : 1748/0]

ข้อสอบโอเน็ตออนไลน์ ชุดที่ 4
ข้อสอบ O-Net ระดับชั้น ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : นายมณเฑียร อิ่นแก้ว
เมื่อวันที่ : 24 ธ.ค. 2554 [เข้าชม : 1588/0]

ข้อสอบโอเน็ตออนไลน์ ชุดที่ 3
ข้อสอบ O-Net ระดับชั้น ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : นายมณเฑียร อิ่นแก้ว
เมื่อวันที่ : 23 ธ.ค. 2554 [เข้าชม : 1912/2]

ข้อสอบโอเน็ตออนไลน์ ชุดที่ 2
ข้อสอบ O-Net ระดับชั้น ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Picture and sign


สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : นายมณเฑียร อิ่นแก้ว
เมื่อวันที่ : 23 ธ.ค. 2554 [เข้าชม : 2148/1]

ข้อสอบโอเน็ตออนไลน์ ชุดที่ 1
ข้อสอบ O-Net ระดับชั้น ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : Kru Ja S.
เมื่อวันที่ : 22 ธ.ค. 2554 [เข้าชม : 511/0]

Newsagent’s shop
ร้านขายหนังสือพิมพ์

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : สุภัตรา สาขา
เมื่อวันที่ : 19 ธ.ค. 2554 [เข้าชม : 4051/2]

ASEAN
เพลง The ASEAN WAY ซึ่งเสมือนเป็นตัวแทนความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาคม
 

   สื่อการเรียนรู้จาก สหวิชาดอทคอม http://www.sahavicha.com/?name=knowledge&category=2