กิจกรรมปี 2555

กิจกรรมปี 2555

 • มหกรรมการศึกษาสู่สาธารณชน      ศูนย์ฯ บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ จัดงานมหกรรมการศึกษาสู่สาธาณชน  ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว  ในวันที่ 19 มีนาคม  2556  
  ส่ง 6 พ.ค. 2556 00:47 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • ประเพณีบุญเดือนสาม ปี 2556    งานประเพณีบุญเดือนสาม ประจำปี 2556 ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2556
  ส่ง 6 พ.ค. 2556 01:04 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปี 2555   โรงเรียนฉิมพลีวิทยา เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 ซึ่งมีรายการแข่ง 2 รายการคือ 1.โครงงานหุ่นยนต์ ระดับม ...
  ส่ง 14 ก.พ. 2556 00:49 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • กีฬาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ปี 2555   โรงเรียนฉิมพลีวิทยา เข้าร่วมงานกีฬาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ปี 2556 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556
  ส่ง 13 ก.พ. 2556 23:09 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • วันเด็กแห่งชาติ 2556   โรงเรียนฉิมพลีวิทยา จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556 ในวันที่ 11 มกราคม 2556
  ส่ง 6 พ.ค. 2556 01:42 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • กีฬาศูนย์ฯ บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ ปี 2555   โรงเรียนฉิมพลีวิทยา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ ณ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา ในวันท ...
  ส่ง 6 พ.ค. 2556 01:39 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร   โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชัยภูมิ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2555
  ส่ง 6 พ.ค. 2556 01:50 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • เิดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ปี 2555    โรงเรียนฉิมพลีวิทยา นำนักเรียนเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญ และ สามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือ P.S.   อ.ครบุรี  จ ...
  ส่ง 6 พ.ค. 2556 01:53 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช     โรงเรียนฉิมพลีวิทยา เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัย ถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2555 ณ อบต.โนนสำราญ
  ส่ง 6 พ.ค. 2556 01:54 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • เศรษฐกิจพอเพียง ปี 2555     โรงเรียนฉิมพลีวิทยา เก็บเกี่ยวผลผลิต ข้าว จากการทำนาปี ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้   ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2555
  ส่ง 6 พ.ค. 2556 01:57 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • อบรมแท็บเล็ต ครูโรงเรียนฉิมพลีวิทยา โรงเรียนฉิมพลีวิทยา จัดโครงการอบรมแท็บเล็ตให้ครู  ในวันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2555      ตามที่ รัฐบาล ได้จัดตั้ง โครงการแท็บเล็ตพีซีเพ ...
  ส่ง 27 ต.ค. 2555 19:18 โดย พิพัฒน์ ตะภา
 • กีฬาสี 2555  การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ระหว่างวันที่ 28-29 ก.ย. และ 1 ต.ค.2555
  ส่ง 2 ต.ค. 2555 20:40 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • พิธีปิดกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษนอกเวลา extraclass  พิธีปิดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนอกเวลา ซึ่งระยะเวลาดำเนินการ 9 สัปดาห์ เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค.ถึง 25 ก.ย.2555 พ ...
  ส่ง 29 ก.ย. 2555 03:00 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • ทัศนศึกษา ปี 2555  โรงเรียนฉิมพลีวิทยาจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ให้กับนักเรียนชั้น ม.1-3  เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2555                                                        มหกรรมวิทยาศาสตร์  ไบเทคบางนา      สถาบ ...
  ส่ง 27 ส.ค. 2555 21:27 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • ภาษาอังกฤษนอกเวลา Extraclass   โรงเรียนฉิมพลีวิทยาจัดกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษนอกเวลา Extraclass ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 และ ม.1-3  วัตถุประสงค์เพื่อให้น ...
  ส่ง 25 ส.ค. 2555 00:10 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • วันแม่แห่งชาติ ปี55 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา จัดงานวันแม่แห่งชาติ ปี 2555 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2555 โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย ดังนี้ การตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ...
  ส่ง 18 พ.ค. 2556 20:57 โดย พิพัฒน์ ตะภา
 • แห่เทียน 55     โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ร่วมกับ อบต.โนนสำราญ จัีดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2555     ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 
  ส่ง 1 ส.ค. 2555 03:44 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • วันภาษาไทยแห่งชาติ 2555 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2555
  ส่ง 27 ก.ย. 2555 20:59 โดย พิพัฒน์ ตะภา
 • เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 ก.ค.2555 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ...
  ส่ง 27 ส.ค. 2555 21:36 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • ไบเทค บางนา กทม.         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วม  " งานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์เยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 8 "    ณ ไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555
  ส่ง 28 ก.ค. 2555 02:45 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2555 ศูนย์ฯบ้านค่าย หนองไผ่ หนองสำราญ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน ระดับศูนย์ฯ เพื่อเป็นตัวแทนแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ...
  ส่ง 28 ก.ค. 2555 02:47 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • ไหว้ครู ปี 55  โรงเรียนฉิมพลีวิทยา จัดพิธีไหว้ครู ปี 2555 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555  โดยมี การมอบทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนเรียนดี ม ...
  ส่ง 28 ก.ค. 2555 02:49 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • เลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2555    การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2555    เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย ในโรงเรียน   เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555
  ส่ง 28 ก.ค. 2555 02:50 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • ค่ายคุณธรรม วัดสันตินานาชาติ เข้าค่ายคุณธรรม ณ วัดสันตินานาชาติ จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 28-30 พ.ค.2555 นักเรียนที่เข้าอบรม ได้แก่ นักเร ...
  ส่ง 28 ก.ค. 2555 02:52 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน            โรงเรียนฉิมพลีวิทยา จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองและครูประจำชั้น ได้ทำความรู้จัก สร้างความคุ้นเคย พูดคุยปัญหาเกี่ยวก ...
  ส่ง 28 ก.ค. 2555 02:54 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 25 จาก 25 รายการ ดูเพิ่มเติม »