ศิลปะ

 
 นางอัมพร  อ่อนละม้าย
ครูชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 

นางสุธาสินี  พลอยครบุรี
ครูชำนาญการ
 


ความภาคภูมิใจของกลุ่มสาระศิลปะ
นักเรียนชนะการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 61 ระดับเขตพื้นที่ฯ
เพื่อเป็นตัวแทน เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ในวันที่ 27-29 ธันวาคม 2554   จำนวน 2 รายการ ดังนี้

 ที่  รายการ  ระดับชั้น  ชื่อนักเรียน  ครูผู้ฝึกสอน
1
 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด   ระดับ ม.1-3  ด.ญ.กิ่งตกาญจน์  บุญพันธ์
 ด.ญ.อรทัย  นิยมบล
 นางอัมพร  อ่อนละม้าย
2
 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์   ระดับ ม.1-3
 ด.ญ.ธัญชนก ปราบนอก
 นายพิพัฒน์  ตะภา


 
เรียนรู้เรื่อง Cai ที่ http://www.krooluang.com/
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

สื่อการเรียนรู้ จาก สหวิชาดอทคอม

สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : นายเศกสันติ์ เสย์
เมื่อวันที่ : 19 ต.ค. 2554 [เข้าชม : 16887/3]

สัญลักษณ์ของเสียงดนตรี (1)
บรรทัด 5 เส้น จุดเริ่มต้นของการเขียนโน้ต

สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : นายเศกสันติ์ เสย์
เมื่อวันที่ : 11 ส.ค. 2554 [เข้าชม : 2884/2]

ระดับเสียง (Pitch)
เสียงสูงๆ ต่ำๆ ที่มีผลต่ออารมณ์เพลง

สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : นายเศกสันติ์ เสย์
เมื่อวันที่ : 9 ส.ค. 2554 [เข้าชม : 1737/1]

ความสั้นยาวของเสียง (Duration)
ความสั้นยาวของเสียงมีผลต่ออารมณ์เพลง


สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : นายเศกสันติ์ เสย์
เมื่อวันที่ : 7 ส.ค. 2554 [เข้าชม : 2865/0]

เสียง สัญลักษณ์ของเสียง และเครื่องหมายกำหนดจังหวะ
ทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องต้น

สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : นายจักรายุทธ นพราลัย
เมื่อวันที่ : 12 ก.ค. 2554 [เข้าชม : 5206/4]

ประเภทของเครื่องดนตรีไทยและสากล
การจัดแบ่งประเภทของเครื่องดนตรีไทยและสากล

สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : นางโสภา รัตนวรรณ
เมื่อวันที่ : 7 มิ.ย. 2554 [เข้าชม : 3352/0]

ศิลปะกับชีวิต
ศิลปะเกี่ยวข้องกับมนุษย์ทุกรูปแบบ


สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : นางโสภา รัตนวรรณ
เมื่อวันที่ : 7 มิ.ย. 2554 [เข้าชม : 2831/0]

ลายเซ็นนั้นสำคัญไฉน
บอกความสำคัญของลายเซ็นรูปแบบต่างๆ

สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : นางสาวสุรัชสานุ์ รัตนวรรณ
เมื่อวันที่ : 6 มิ.ย. 2554 [เข้าชม : 4478/2]

ศิลปะคืออะไร
ความหมายของศิลปะ

สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : นางโสภา รัตนวรรณ
เมื่อวันที่ : 5 มิ.ย. 2554 [เข้าชม : 3491/3]

แสงเงาเรื่องจิบๆๆ
ขั้นตอนการระบายแสงเงา


สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : นางโสภา รัตนวรรณ
เมื่อวันที่ : 4 มิ.ย. 2554 [เข้าชม : 10020/0]

แรเงาง่ายจริงจริง
การให้แสงเงา

สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : พงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง
เมื่อวันที่ : 25 พ.ค. 2554 [เข้าชม : 3074/3]

เครื่องดนตรีไทย : ยินดีที่(ไม่)ได้รู้จัก
แนะนำเครื่องดนตรีไทยที่ใคร ๆ ยังไม่รู้จัก

สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : นายจักรายุทธ นพราลัย
เมื่อวันที่ : 22 พ.ค. 2554 [เข้าชม : 2255/0]

วิวัฒนาการดนตรีสากล (ตอนที่ 1/9) สมัยกรีก
วิวัฒนาการดนตรีสากลสมัยกรีก


สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : นางสาวสุรัชสานุ์ รัตนวรรณ
เมื่อวันที่ : 11 พ.ค. 2554 [เข้าชม : 2247/1]

หลักการออกแบบ
อธิบายการออกแบบสั้นๆ

สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : นางสายวสันต์ สุชะไตร
เมื่อวันที่ : 10 พ.ค. 2554 [เข้าชม : 2608/1]

นาฏศิลป์ถิ่นอีสาน ตอนที่ 1
สืบสานตำนานโหวดสาเกตนคร

สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : นายจักรายุทธ นพราลัย
เมื่อวันที่ : 10 พ.ค. 2554 [เข้าชม : 2088/2]

เรื่องของเพลงสรรเสริญพระบารมี
ประวัติความเป็นมาของเพลงสรรเสริญพระบารมีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน


สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : นายเศกสันติ์ เสย์
เมื่อวันที่ : 10 พ.ค. 2554 [เข้าชม : 1441/1]

ความคงที่มีดีที่การเคาะ
จังหวะหลักคือจังหวะเคาะที่มีความคงที่ของการเคาะจังหวะตามเครื่องหมายกำหนดจังหวะนั้นๆ

สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : นางโสภา รัตนวรรณ
เมื่อวันที่ : 10 พ.ค. 2554 [เข้าชม : 2953/1]

งานจิตรกรรม
ภาพหุ่นนิ่ง ภาพทิวทัศน์

สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : นายจักรายุทธ นพราลัย
เมื่อวันที่ : 10 พ.ค. 2554 [เข้าชม : 2644/1]

เรื่องราวของเพลงชาติไทย
ประวัติความเป็นมาของเพลงชาติไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ข้อมูลจาก http://www.sahavicha.com/?name=knowledge&category=7