กิจกรรมปี 2557

กิจกรรมปี 2557

 • ประชุมผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนฉิมพลีวิทยาจัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 21 มีนาคม 2558
  ส่ง 21 มี.ค. 2558 00:22 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • รายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา เข้าร่วมการจัดรายงานผลการจัดการศึกษาต่อสาธารณชน ปีการศึกษา 2557 ของ ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ  เมื่อว ...
  ส่ง 20 มี.ค. 2558 23:29 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • การแข่งขันมาร์ชชิ่งความดี ระดับชาติ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา นำนักเรียนเข้าประกวดมาร์ชชิ่งความดี ระดับชาติ ณ แฟชั่นไอส์แลนด์  ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558  และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันด ...
  ส่ง 12 มี.ค. 2558 18:41 โดย พิพัฒน์ ตะภา
 • ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก  ณ วัดพระธรรมกาย ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558
  ส่ง 17 ก.พ. 2558 03:07 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • งานวันเด็ก และ งานปีใหม่ 2558 โรงเรียนฉิมพลีวิทยาจัดงานวันเด็ก และ งานปีใหม่ 2558 ในวันที่ 9 มกราคม 2558
  ส่ง 13 ม.ค. 2558 23:47 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET รายวิชาภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET รายวิชาภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ  โรงเรียนที่เข ...
  ส่ง 6 ม.ค. 2558 20:32 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • ลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกล ปี 2557 ระยะทางจากโรงเรียนฉิมพลีวิทยา ถึง โรงเรียนกะพี้ดอนขวางวิทยา ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร  วันที่ 30 ธันวาคม 2557
  ส่ง 6 ม.ค. 2558 19:38 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • กีฬาโรงเรียนขยายโอกาส ปีการศึกษา 2557 นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขยายโอกาสทางการศึกษา ปี 2557 ณ สถาบันการพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ใน วันที่ 26 ธันวาคม 2557
  ส่ง 30 ธ.ค. 2557 01:14 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • ประกวดมาร์ชชิ่งความดีระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมาร์ชชิ่งความดีระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 22 ธันวาคม ...
  ส่ง 25 ธ.ค. 2557 03:59 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • พิธีมอบทุนการศึกษาและผ้าห่มกันหนาว ให้แก่นักเรียน โรงเรียนฉิมพลีวิทยา โดย คุณกนกพร คูวิจิตรสุวรรณ ,คุณพรทิพพา วงศ์สินอุดม, คุณปิ่นอนงค์ ปรีมนวงศ ...
  ส่ง 16 ธ.ค. 2557 02:15 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557  ในวันที่ 10-11 ธ ...
  ส่ง 24 ธ.ค. 2557 08:20 โดย พิพัฒน์ ตะภา
 • วันพ่อแห่งชาติ 2557 เนื่องในวันมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา จึงจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ทำความสะอาด รักษาสิ่งแวดล ...
  ส่ง 8 ธ.ค. 2557 02:30 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • มาร์ชชิ่งความดีระดับจังหวัด โรงเรียนฉิมพลีวิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน มาร์ชชิ่งความดี ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 และได้เป็นต ...
  ส่ง 8 ธ.ค. 2557 02:10 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • กีฬาศูนย์ฯ บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ ปี 2557 โรงเรียนฉิมพลีวิทยานำนักเรียนเข้าร่วมกีฬาศูนย์ฯ บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ ปี 2557 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนชุมพลสวรรค์ว ...
  ส่ง 8 ธ.ค. 2557 02:08 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • ค่ายภาษาอังกฤษ 2557 โรงเรียนจัดค่ายภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยความร่วมมือจากอาสาสมัครหน่วยสันติภาพอเมริกา ในวันที่ 29-31 ตุลาคม 2557
  ส่ง 7 ธ.ค. 2557 21:14 โดย พิพัฒน์ ตะภา
 • กีฬาสี 2557 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา จัดงานกีฬาสี ประจำปี 2557  ในวันที่ 29-30 ก.ย. 2557  ถึง  1 ต.ค. 2557
  ส่ง 3 ต.ค. 2557 02:57 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • การอบรมพัฒนา พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย โครงการอบรมพัฒนา พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย วันที่ 24 กันยายน 2557
  ส่ง 24 ก.ย. 2557 01:15 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับจังหวัด โรงเรียนฉิมพลีวิทยา รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ระดับจังหวัด ในวันที่ 16 กันยายน 2557 โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลส่งเสร ...
  ส่ง 18 ก.ย. 2557 20:49 โดย พิพัฒน์ ตะภา
 • ประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ประจำปี 2557      โรงเรียนฉิมพลีวิทยา รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ประจำปี 2557 โดยคณะกรรมการ จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 คณะกรรมการประเมิน ได้แก่1 ...
  ส่ง 2 ก.ย. 2557 21:12 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • นำเสนอห้องสมุด 3D  โรงเรียนฉิมพลีวิทยา  นำเสนอ ห้องสมุดมีชีวิต ในโรงเรียน (ห้องสมุด 3D) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ว ...
  ส่ง 24 ส.ค. 2557 02:15 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64  โรงเรียนฉิมพลีวิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปี 2557 ระดับศูนย์ฯ เครือข่าย ในวันท ...
  ส่ง 24 ส.ค. 2557 02:17 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • พิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย    โรงเรียนฉิมพลีวิทยา พิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557  ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  ส่ง 24 ส.ค. 2557 02:16 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2557 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา จัดงานวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557
  ส่ง 24 ส.ค. 2557 02:23 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • แห่เทียนเข้าพรรษา 2557 นายปริญญา  บุญภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนฉิมพลีวิทยา นำคณะครูนักเรียน ร่วมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2557  ณ วัดโนนสูงสะอาด โดยเข้าร่วมขบวนแห ...
  ส่ง 9 ก.ค. 2557 19:01 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 
  ส่ง 26 มิ.ย. 2557 20:13 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2557 มหกรรมวิชาการ สร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ 2557  ประธานในพิธี โดย ดร.มานะ  สินธุวงษานนท์ผอ.สพป.ชย.1  ในวันที่ 19-20 มิถุนายน 2557 
  ส่ง 24 มิ.ย. 2557 03:16 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • พิธีไหว้ครู ปี 2557 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557
  ส่ง 12 มิ.ย. 2557 19:28 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • โครงการพัฒนานิสัย 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย โครงการพัฒนานิสัย ความดีสากล 5 ประการ จาก 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย วิทยากรจาก วัดพระธรรมกาย วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2557
  ส่ง 18 พ.ค. 2557 04:41 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 28 จาก 28 รายการ ดูเพิ่มเติม »