กิจกรรมปี 2554

 • ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนฉิมพลีวิทยา จัด ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 2 เมษายน ...
  ส่ง 28 ก.ค. 2555 02:55 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • ปัจฉิมนิเทศ54 งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3วันที่ 26 มีนาคม 2555โรงเรียนฉิมพลีวิทยา จัดงานปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียนช ...
  ส่ง 16 พ.ย. 2555 17:56 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา54 กิจกรรมการรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2554ของ ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ  วันที่ 23 มีนาคม 2555 ณ โรงเรียนโค้งน้ำตับว ...
  ส่ง 26 ก.ค. 2555 23:02 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • โครงการโรงเรียนสุขภาวะ โรงเรียนแม่ข่าย โรงเรียนฉิมพลีวิทยา เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุขภาวะ โรงเรียนแม่ข่าย ณ โรงเรียนสุนทรวัฒนา วันที่ 14 มีนาคม 2555 โดยนำเสนอ เรื่อง การเรียนร ...
  ส่ง 28 ก.ค. 2555 02:56 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • ประเพณีบุญเดือนสาม ปี 2555 งานประเพณีบุญเดือนสาม ชาวบ้านงิ้ว ร่วมกันจัดงานประเพณีบุญเดือนสาม ประจำปี 2555 ณ วัดฉิมพลี บ้านงิ้ว ต.โนนสำราญ อ.เมือง จ.ช ...
  ส่ง 29 ก.ย. 2555 02:25 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • ศึกษาดูงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 61 ระดับชาติ นายปริญญา บุญภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนฉิมพลีวิทยา นำคณะครู ศึกษาดูงาน ณ เมืองทองธานี ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 ปี 2554 เมื่อวันท ...
  ส่ง 28 ก.ค. 2555 04:35 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • กีฬาศูนย์เครือข่าย 54 ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ จัดแข่งขันกีฬาประจำปี 2554 ณ โรงเรียนโนนสำราญวิทยา ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2555
  ส่ง 28 ก.ค. 2555 04:35 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • ลูกเสือ54 ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ เดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ค่ายลูกเสือ ซับประดู่ อ.สีคิ้ว ...
  ส่ง 17 ธ.ค. 2556 22:25 โดย พิพัฒน์ ตะภา
 • วันเด็ก55 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา จัดงานวันเด็กแห่งชาติ  วันปีใหม่ ประจำปี 2555 และ คริตมาส 54 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555 
  ส่ง 28 ก.ค. 2555 04:36 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 มหาสารคาม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 27-29 ธันวาคม 2554       ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนฉิมพลีวิทยา  ที่เป็นตัวแทนระดับเขตพ ...
  ส่ง 28 ก.ค. 2555 04:36 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • กีฬาโรงเรียนขยายโอกาส คณะครูและนักเรียนเข้าร่วม กีฬาโรงเรียนขยายโอกาส อำเภอเมืองชัยภูมิ  โรงเรียนฉิมพลีได้รับเกียรติให้แสดงพิธีเปิดงาน  เมื่อวันที่ 9 ธ ...
  ส่ง 28 ก.ค. 2555 04:37 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • เฉลิมพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ54 คณะครูเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ ณ อบต.โนนสำราญวันที่ 5 ธันวาคม 2554
  ส่ง 28 ก.ค. 2555 04:37 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • โครงการเศรษฐกิจพอเพียง การเก็บเกี่ยวข้าว ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนฉิมพลีวิทยาวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554
  ส่ง 17 ธ.ค. 2554 04:09 โดย luangpipat@gmail.com
 • คัดเลือกตัวแทนนักเรียน งานศิลปหัตกรรม 61    การคัดเลือกตัวแทนนักเรียน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 61 ของ ศูนย์เครือข่ายมาตรฐานการศึกษา บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ ว ...
  ส่ง 28 ก.ค. 2555 04:38 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • สพฐ.ติดตามโรงเรียนในฝัน 6 ต.ค.54 สพฐ.ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนในฝัน นำโดย นายชูชาติ  ทรัพย์มาก และคณะ วันที่ 6 ตุลาคม 2554  
  ส่ง 28 ก.ค. 2555 04:38 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • กีฬาสีฉิมพลี54
  ส่ง 28 ก.ค. 2555 04:38 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • ภาพกิจกรรมเกษียณครูรัชต์ภรณ์ งานเกษียณอายุราชการ ครูรัชต์ภรณ์  คล่องแคล่ว 28 กันยายน 2554        เพลงคุณครูรัชต์ภรณ์  คล่องแคล่ว  
  ส่ง 12 ธ.ค. 2554 22:55 โดย luangpipat@gmail.com
 • มหกรรมวิทยาศาสตร์ 54 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์โรงเรียนฉิมพลีวิทยา โดย นายปริญญา บุญภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนนางประภัสสร  กลับกลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนายยุทธกานต์  นาคหมื่นไวย ...
  ส่ง 5 ก.ย. 2554 21:28 โดย luangpipat@gmail.com
 • กิจกรรมวันแม่54
  ส่ง 15 ส.ค. 2554 19:27 โดย luangpipat@gmail.com
 • ประชุมครูกลุ่ม บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ
  ส่ง 1 ส.ค. 2554 22:48 โดย luangpipat@gmail.com
แสดงบทความ 1 - 20 จาก 20 รายการ ดูเพิ่มเติม »