หน้าแรก

 คลังรูปภาพโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) คลิก

เมล์ที่ใหม่ใช้ส่งข้อมูล thoongprao3@gmail.com

คลิก ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2559-1 (วัน/เดือน/ปีเกิด,เลขประจำตัวบัตรประชาชน,ที่อยู่)

บันทึกความดี คลิก
ไฟล์งานวัดผล คลิก
ไฟล์งานทะเบียน คลิก
ไฟล์งานวิชาการ(ครูต้อม) คลิก
ปฏิทิน เปิด-ปิด ภาคเรียนปีการศึกษา 2559 คลิก
บันทึกเยี่ยมบ้าน59 คลิก
เอกสารธุรการชั้นเรียน(งานทะเบียน) คลิก
เอกสารธุรการชั้นเรียน(วิชาการ) คลิก
เอกสารธุรการชั้นเรียน(งานอนามัย) คลิก
แบบกรอกข้อมูลลดเวลาเรียน คลิก
รายชื่อนักเรียน 2559-1 คลิก
ดาวน์โหลด โครงการ 2558 คลิก

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในสถานศึกษา(ตามนโยบายของรัฐบาล) 
        ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็นการสร้างจิตสำนึกและรณรงค์การคัดแยกขยะ  ประเภทขยะมูลฝอยที่ต้นทางให้แก่นักเรียนและเยาวชนในโรงเรียน โดยการแยกขยะกล่องนมโรงเรียนให้นักเรียนทุกคนหลังดื่มนมโรงเรียนแล้วทำการตัดแล้วพับ แล้วส่งเข้าธนาคารขยะ เพื่อนำไปรีไซเคิ

วิธีเก็บกล่องนมโรงเรียนเพื่อส่งไปรีไซเคิล(ทุกวิธีรบกวนล้างน้ำเปล่าก่อน)

เมล์ที่ใหม่ใช้ส่งข้อมูล thoongprao3@gmail.com

บันทึกความดี คลิก
ไฟล์งานวัดผล คลิก
ไฟล์งานทะเบียน คลิก
ไฟล์งานวิชาการ(ครูต้อม) คลิก
ปฏิทิน เปิด-ปิด ภาคเรียนปีการศึกษา 2559 คลิก
บันทึกเยี่ยมบ้าน59 คลิก
เอกสารธุรการชั้นเรียน(งานทะเบียน) คลิก
เอกสารธุรการชั้นเรียน(วิชาการ) คลิก
เอกสารธุรการชั้นเรียน(งานอนามัย) คลิก
แบบกรอกข้อมูลลดเวลาเรียน คลิก
รายชื่อนักเรียน 2559-1 คลิก
ดาวน์โหลด โครงการ 2558 คลิก


Comments