เนื้อหาข่าว >>

+ กิจกรรม ร่วมพบปะพูดคุยเรื่องเล่าของลูกหลานก่อนปิดเทอม - อ. สมจิต ตาคำแสง - ร.ร. บ้านจันทร์ อ.กัลยานิวัฒนา ( เพิ่ม 03/04/60)
+ PLCที่เกิดการฟังอย่างมีสติมากที่สุดและเกิดปัญญาร่วมมากที่สุด - อ. สมจิต ตาคำแสง - ร.ร. บ้านจันทร์ อ.กัลยานิวัฒนา ( เพิ่ม 03/04/60)
+
ครูให้เด็กๆ ในโรงเรียนร้องเพลงชาติทำไม มันทำให้เด็กๆ รักชาติจริงหรือ ? - อ.วิเชียร ไชยบัง ( เพิ่ม 03/04/60)
+
แนวทางเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบแนวทางชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community:PLC)  ( 23/03/60)
+
แนวทางเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบแนวทางชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community:PLC) ฉบับย่อ (เล่มเล็ก) ( 23/03/60)
+ PLC อาจเป็นของปลอม..>> ( 15/03/60)
+ Professional Learning Community (PLC) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ รศ. นราพร จันทร์โอชา ( 23/03/60)