รุ่นที่ 1 อ.ฮอด วันที่ 23 มิถุนายน 2560
รุ่นที่ 2 อ.อมก๋อย วันที่ 24 มิถุนายน 2560
รุ่นที่ 3 อ.ดอยเต่า วันที่ 25 มิถุนายน 2560
***
ณ ห้องประชุมทุ่งสะเหลี่ยม โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่

Link เอกสาร/สาระความรู้