วิดีโอ YouTube

ข่าวสารจาก สพฐ.

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 105 รายการ ดูเพิ่มเติม »
DLTVภาคเรียนที่1/2562
https://drive.google.com/drive/folders/1j6tr7TauC_XFySAnSCZZrMnSHEQswRyq?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1M9oFQ4eLIOSxViH-Hs5O3zqzHa9YATQ_?usp=sharing https://drive.google.com/open?id=1Z5GdkJpUFOqLNUF9j1GhoIhDYkmPadw9 https://drive.google.com/open?id=1vi7Z2Ya_3vVe7wj9BsQDM0s64efOBELj https://drive.google.com/open?id=1NXlS3tSMDno8qgIbQmbrhJV-fbTQIGqy https://drive.google.com/open?id=18TzM5Lkx5nONbl7xB70lubtetvthh4vV

https://drive.google.com/open?id=1U2pRja89PERcH-rDlEBu6rn3fZBKKaVI https://drive.google.com/open?id=1U2pRja89PERcH-rDlEBu6rn3fZBKKaVI https://drive.google.com/open?id=1zmK1ry4rqt9VA4Ry5PaGBi8VEhf_0-ZQ  https://drive.google.com/open?id=1RcjFKD1HjmGELZU2vYEkQ5cr4OuqwVnL https://drive.google.com/open?id=1p_r_Cu8v2Z8jPmmVUpO5ljXV52yv55Xu

 เลือกระดับชั้นที่ต้องการเข้าชมเนื้อหาย้อนหลัง
DLTVภาคเรียนที่2/2561
https://drive.google.com/open?id=1HUNO7MmvPFyebS38wF8-05g5GxMxJPcR https://drive.google.com/open?id=14hmW3yKT5f5CNfYOGsf6TcBSmONYqA_Y https://drive.google.com/open?id=1ezKBe0euvfI3tFny5txBWg6vVatq7yBd https://drive.google.com/open?id=1H3APrKFlk3nNYuIEl79yDMxuuBsc6G3S https://drive.google.com/open?id=1ayoJjrBgKhzRl-FCqloUFddgSe-sREKq https://drive.google.com/open?id=1y6Ky7V_ZuMzk1tYhAu22-lILp06rdt3Y

https://drive.google.com/open?id=17N7ZRZsFCyTHucxx98Bp7_O8Ni20tuLN https://drive.google.com/open?id=17N7ZRZsFCyTHucxx98Bp7_O8Ni20tuLN https://drive.google.com/open?id=1elbeQLU-CIQEY-xZ-3pW_Pd7Nuge1qKn  https://drive.google.com/open?id=1RcjFKD1HjmGELZU2vYEkQ5cr4OuqwVnL https://drive.google.com/open?id=1LoT2COjJbZQj1_5XVSeNCZrN8G0G0YK6

 เลือกระดับชั้นที่ต้องการเข้าชมเนื้อหาย้อนหลัง

DLTVภาคเรียนที่1/2561
https://drive.google.com/open?id=1B9kkcQWdC6mmCeqelClG9m7HlNMXrUww https://drive.google.com/open?id=1nH8yhnJx3uhEBQq43Wz51R_RPccruTGd https://drive.google.com/open?id=1DKJV7nA5InoXI6Kh78vYXtc5jCxqos_T https://drive.google.com/open?id=1_PBuQOCNelYM_eqIuf8w2eUbN1Qprupp https://drive.google.com/open?id=1E1m6HiSXu65OB7d7uV1hCmkr407CWuXy https://drive.google.com/open?id=1iLovio4V4sJTgnT_P0Hi6jIhKQ5c8EJc

https://drive.google.com/open?id=1t4jWXKeBgo-WL9IAiGiaA6ffYdZvgJm https://drive.google.com/open?id=1t4jWXKeBgo-WL9IAiGiaA6ffYdZvgJm_ https://drive.google.com/open?id=1T_hKTeDzdrZw9M1Jn2XYlHUIu1opqLuF  https://drive.google.com/open?id=1RcjFKD1HjmGELZU2vYEkQ5cr4OuqwVnL https://drive.google.com/open?id=1yeKjkTy0V_mC3ofPZfaFsx0rKHydV6WJ

 เลือกระดับชั้นที่ต้องการเข้าชมเนื้อหาย้อนหลัง


อัพเดทเทคโนโลยี

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »


page counter