VDO การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และ วิธีประเมินวิทยฐานะแนวใหม่(ว 21/2560)

โพสต์17 ต.ค. 2561 21:42โดยictweb เชียงใหม่1

ประชุมชี้แจงวิทยฐานะแนวใหม่ ว21-2560 ชุดที่1 แผ่นA.mp4


ประชุมชี้แจงวิทยฐานะแนวใหม่ ว21-2560 ชุดที่1 แผ่นB.mp4


ประชุมชี้แจงวิทยฐานะแนวใหม่ ว21-2560 ชุดที่1 แผ่นC.mp4


ประชุมชี้แจงวิทยฐานะแนวใหม่ ว21-2560 ชุดที่2 แผ่นA-only.mp4


ประชุมชี้แจงวิทยฐานะแนวใหม่ ว21-2560 ชุดที่3 แผ่นA.mp4


ประชุมชี้แจงวิทยฐานะแนวใหม่ ว21-2560 ชุดที่3 แผ่นB.mp4Comments