สื่อ ๖๐ พรรษา แยกชั้น

สื่อ ๖๐ พรรษา ชุดนี้เป็นชุดที่ได้รับจาก สพฐ. พร้อมกับเอกสาร ภาคเรียนที่ ๒  ซึ่งขณะนี้กำลังจัดเรียงเพื่อให้สะดวกต่อการนำไปใช้ ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่ง เพราะขณะนี้กำลังติดตามไฟล์เอกสารชุดที่ขาด 

 สื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ชุดนี้สงวนลิขสิทธิ์สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.เท่านั้น ห้ามนำไปดัดแปลแก้ไขหรือจำหน่ายหรือนำไปกระทำประการใดๆเพื่อการค้าโดยเด็ดขาด

Comments