รวมสื่อ 60 พรรษาฯ

 สื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ชุดนี้สงวนลิขสิทธิ์สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.เท่านั้น ห้ามนำไปดัดแปลแก้ไขหรือจำหน่ายหรือนำไปกระทำประการใดๆเพื่อการค้าโดยเด็ดขาด

 สื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ชุดนี้สงวนลิขสิทธิ์สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.เท่านั้น ห้ามนำไปดัดแปลแก้ไขหรือจำหน่ายหรือนำไปกระทำประการใดๆเพื่อการค้าโดยเด็ดขาด

 
https://drive.google.com/drive/folders/0B3aL1nrRS1-jVkRQWFVsVGJQQTg?usp=sharing
 
https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/sux-60-phrrsa-smdec-phra-theph/rwm-sux-60-phrrsa-khrb-thuk-fil
 
รวมสื่อ60พรรษา สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
รวมสื่อ60พรรษา สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 
https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/sux-60-phrrsa-smdec-phra-theph/rwm-sux-60-phrrsa-sara-kar-reiyn-ru-phasa-tang-prathes
 
https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/sux-60-phrrsa-smdec-phra-theph/rwm-sux-60-phrrsa-sara-kar-reiyn-ru-burn-a-kar
Comments