หน้าแรก


โรงเรียนบ้านแม่หวาน

 • เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๙    ในวันที่ ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  
  ส่ง 10 พ.ค. 2559 19:35 โดย บ้านแม่หวาน/ดอยสะเก็ด/เชียงใหม่1 cm1
 • อบรมครู การสร้างเว็บไซต์ ทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑  จัดอบรมครูการสร้างเว็บไชต์โรงเรียนขนาดเล็ก ระหว่าง  วันที่ ๑๐-๑๒  พฤษภาคม ๒๕๕๙
  ส่ง 10 พ.ค. 2559 19:29 โดย บ้านแม่หวาน/ดอยสะเก็ด/เชียงใหม่1 cm1
 • เรียนเชิญประชุมเรื่อง นายกพบเพื่อนครู เชิญคณะครููทุกท่านร่วมประชุมพบปะกับคณะท่านนายกรัฐมนตรี    วันที่ ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๙     ณ   ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่  เวลา ๑๓.๐๐  น  เป็นต้นไป
  ส่ง 10 พ.ค. 2559 19:23 โดย บ้านแม่หวาน/ดอยสะเก็ด/เชียงใหม่1 cm1
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • กิจกรรมประชาธิปไตย
  ส่ง 10 พ.ค. 2559 20:19 โดย บ้านแม่หวาน/ดอยสะเก็ด/เชียงใหม่1 cm1
 • กิจกรรมแปลงเกษตร      
  ส่ง 10 พ.ค. 2559 20:15 โดย บ้านแม่หวาน/ดอยสะเก็ด/เชียงใหม่1 cm1
 • กิจกรรมทัศนศึกษา         
  ส่ง 10 พ.ค. 2559 20:03 โดย บ้านแม่หวาน/ดอยสะเก็ด/เชียงใหม่1 cm1
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »
http://www.moe.go.th/moe/th/home/http://www.ops.moe.go.th/home/index.phphttp://www.obec.go.th/

 
 http://www.vec.go.th/ http://www.mua.go.th/