ประกาศเจตจำนงสุจริต 4 ภาษา 
https://drive.google.com/open?id=1LM3uDJBq7TQF04BuY21M9gGaQLw61exe
ภาษาไทย
คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน 
https://drive.google.com/open?id=14ST6-0p2ILL2Tqi3KqMm0g2VnFjWVIr0

https://drive.google.com/open?id=1l96AoEgSbipUqhJjLjgM2xULmXF41fio
 ภาษาอังกฤษ 
คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน 

https://drive.google.com/open?id=1XyxrXu94uXQQhPWnL8_fgy39ABvSH9yO
ภาษาจีน 
คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน 
https://drive.google.com/open?id=1RCyo0U_Thnd_qbbVCClbGjgAoYp8tbFw
 
https://drive.google.com/open?id=1wSN_PGygEWWoGdAZ7RyV4W4ivibUT84A
ภาษาล้านนา 
คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน 
https://drive.google.com/open?id=13ORSxGGDEjPfrbsywWRjoqNUPcICGKZ3