ขั้นตอนการให้บริการประชาชน

https://drive.google.com/open?id=1gc405BugszRrpYs_UQ1tsiL1Px7Rt8qI
ขั้นตอนการขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
(คลิ๊กที่นี่เพื่อดูแบบชัดเจน)
 
https://drive.google.com/open?id=102yD_XkmTYM60a6HK8IyPk9By1SoALay
ขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวฯ
ขั้นตอนการออกหนังสือรับรองบุคคล
https://drive.google.com/open?id=139abRyWxFRT48jzYgRD8kA41PpwHbtw0
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเงินเดือน