ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2561 สพป.เชียงใหม่เขต1ได้คะแนน 94.02 ระดับสูงมาก เป็นลำดับที่ 7 จาก 225 เขตพื้นที่การศึกษา

https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/link-download-sphp-chm-1/bi-pra-kas-2560/stat1.jpg  https://drive.google.com/file/d/1E9mNSdD5ZAMaNUSBzfCKZ5DAA_DdKjPZ/view?usp=sharing


Comments