ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสารนายสมพงศ์ พรมจันทร์
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
นางกนกเรขา   บุณยรัตน์
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน


เว็บไซต์น่าสนใจ
km-cm1.net
www.moe.go.th
www.obec.go.th
www.dlit.ac.th
deetambon.esdc.go.th
www.chiangmaiarea1.go.th
http://202.29.215.211/neof/