ข่าวประชาสัมพันธ์

 • โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561
  ส่ง 7 ต.ค. 2561 22:37 โดย proedu เชียงใหม่1
 • THAILAND SUPER CAMP สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มูลนิธิธรรมดี ต้อนรับปิดเทอมอย่างสร้างสรรค์เปิดโครงการ “THAILAND SUPER CAMP” (ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์) สร้างสรรค์รูปแบบกิจกรรมค่ายที่ผสานเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่ ฝึกกระบวนการคิดแก้ปัญหา พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะทางด้านสังคม และการเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ รวมเข้ากับความสนุกสนานท้าทายในสไตล์ที่เยาวชนชื่นชอบ พร้อมทั้งสอดแทรกกระบวนทัศน์ทั้ง 5 ข้อ คือ 1.พอเพียง 2.วินัย 3.สุจริต 4.จิตอาสา 5.รับผิดชอบ ในทุกกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมโจทย์ท้าทายให้เยาวชนได้ลงมือปฏิบัติภารกิจเปลี่ยนแปลงสังคม เยาวชนที่เข ...
  ส่ง 12 ก.ย. 2561 00:26 โดย proedu เชียงใหม่1
 • นิทรรศการปฏิบัติการถ้ำหลวง วาระแห่งโลก         กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้มอ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงราย สื่อมวลชนและหน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดงานแสดงนิทรรศการ "ปฏิบัติการถ้ำหลวง วาระแห่งโลก ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2561 - 9 กันยายน 2561 เวลา 11.00 - 21.30 น. ณ ลานไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็ก และเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้เรียนรู้ธรรมชาติ วิถีชีวิตของสังคมไทย ในเรื่องน้ำใจไมตรี ความมีวินัย จิตอาสา และความสามัคคีที่ก่อให้เกิดบรรยากาศความร่วมมือผู้ประสบภัย โดยการจัดนิทรรศการครั้งนี้เป็นการรวบรวมข้อมูล ...
  ส่ง 27 ส.ค. 2561 00:04 โดย proedu เชียงใหม่1
 • โครงการลมหายใจไร้มลทิน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน จัดทำโครงการลมหายใจไร้มลทิน ภายใต้โครงการ "จะคิด ทำ สอนอย่างไร" เพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต โดยในปี 2561 โครงการลมหายใจไร้มลทิน ได้กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดแบ่งเป็น 4 ประเภท ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่างนี้FileFile sizeDownloadsรายละเอียดกิจกรรมลมหายใจไร้มลทิน ปี2561155 kB136รายละเอียดกิจกรรมลมหายใจไร้มลทิน ปี2561220 kB677ใบสมัครการประกวดเรียงความ ปี2561.docx37 kB413ใบสมัครการประกวดเรียงความ ปี2561.pdf58 kB900ใบสมัครการประกวดร้องเพลง_คิดดีทำดีฯ (ระดับประถมศึกษา) ปี256124 kB42ใบสมัครการประกวดร ...
  ส่ง 16 ส.ค. 2561 23:22 โดย proedu เชียงใหม่1
 • ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561 เอกสารดาวน์โหลดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
  ส่ง 30 ก.ค. 2561 23:11 โดย proedu เชียงใหม่1
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เว็บไซต์ www.cpt.ac.th/sillapa68
  ส่ง 9 ก.ค. 2561 18:40 โดย proedu เชียงใหม่1
 • โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่             ขอเชิญสถาบันการศึกษา เกษตรกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ เข้าร่วมเรียนรู้นอกห้องเรียน สืบสานงานตามแนวพระราชดำริในแหล่งเรียนรู้ยอดนิยมของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ อาทิ หอคำหลวง ที่เป็นสถาปัตยกรรมล้านนา และนิทรรศการ 7 ทศวรรษ กษัตริย์นักพัฒนา เรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ ชมนิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจไทยตราบนิจนิรันดร์ น้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการเสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในจังหวัดเชียงใหม่ เรียนรู้การเงินเริ่มต้นการออมอย่างถูกต้องสู่ความสุขที่ยั่งยืนที่สวนธนาคารแห่งประเทศไทย ...
  ส่ง 1 มิ.ย. 2561 00:31 โดย proedu เชียงใหม่1
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 39 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เอกสารดาวน์โหลด

แสดง 10 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร

ภาพกิจกรรม

 • ทุนการศึกษาโครงการกลุ่มอินทัช สร้างโอกาสทางการศึกษาปี 2561 จังหวัดเชียงใหม่ (AIS) จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส และกลุ่มอินทัช โดยบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดโครงการกลุ่มอินทัช สร้างโอกาสทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ครู และสถานศึกษา จำนวน 220 ทุน เป็นเงินรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,700,000 บาท โดยได้มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้คัดเลือก โดยจัดพ ...
  ส่ง 24 ก.ย. 2561 19:47 โดย proedu เชียงใหม่1
 • "อบรมครูแนะแนว" สถานศึกษาขยายโอกาสในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้จัดอบรมครูแนะแนวการศึกษาต่อของสถานศึกษาในสังกัด (ขยายโอกาส) จำนวน 28 โรงเรียน ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โดยนายอวยชัย ศรีตระกูล เป็นประธานในพิธี เพื่อการวางแผนการศึกษาต่อของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และทราบถึงเครื่องมือที่ใช้ในการวัดแววของนักเรียนเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อ
  ส่ง 3 ก.ย. 2561 19:11 โดย proedu เชียงใหม่1
 • ค่ายทักษะชีวิตประจำปี 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้จัดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมค่ายเสิรมสร้างทักษะชีวิต ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายอวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานในพิธี ในการจัดอบรมได้เชิญสถานศึกษาขยายโอกาสโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
  ส่ง 3 ก.ย. 2561 19:12 โดย proedu เชียงใหม่1
 • ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดเตรียมความพร้อมในการรับนักเรียน และโครงการฯของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เริ่มต้นเปิดภาคเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 นำโดย นายอวยชัย  ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยนักวิชการศึกษาของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมความพร้อมด้านการรับนักเรียนใหม่ โครงการอาหารกลางวัน ระบบการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน การส่งเสริมอาชีพ และโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช ของสถานศึกษาในสังกัด รวมไปถึงความเป็นอยู่ของครู และนักเรียน
  ส่ง 22 พ.ค. 2561 00:49 โดย proedu เชียงใหม่1
 • การประชุมวางแผนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครู นักเรียน ได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณค่าและมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และเป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระ และสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในการนี้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จึงได้จัดประชุมวางแผนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ขึ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมล้านนนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โดยมีนายอวยชัย  ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานในการประชุม
  ส่ง 21 พ.ค. 2561 23:32 โดย proedu เชียงใหม่1
 • การประชุมระบบการดูแลคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561 สพฐ. ได้กำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย ในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาลงสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู เกิดประสิทธิภาพ ครอบคลุมภารกิจ 4 ด้าน ประกอบด้วย1. ด้านพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน2. ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม3. ด้านการพัฒนาส่งเสริมความประพฤตินักเรียน4. ด้านการคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิเด็กจึงได้จัดการประชุมการประชุมระบบการดูแลคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ขึ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประช ...
  ส่ง 8 พ.ค. 2561 19:03 โดย proedu เชียงใหม่1
 • ประชุมเตรียมความพร้อมเพืื่อออกประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยนายอวยชัย  ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานกรรมการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อออกประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวของโรงเรียนในสังกัดขึ้น ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่มอบหมายให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันบูรณาการและประสานคล้องแผนปฏิบัติการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ด้วยกระบวนการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่นักเรียน นักศึกษา ม ...
  ส่ง 25 ก.พ. 2561 23:43 โดย proedu เชียงใหม่1
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 24 รายการ ดูเพิ่มเติม »

นายอวยชัย  ศรีตระกูล
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นางอรัญญา  วงศ์ดาว
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Facebook กลุ่มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (สพป.เชียงใหม่ เขต 1)
facebook
กลุ่มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

เว็บไซต์น่าสนใจ
km-cm1.net
www.moe.go.th
www.obec.go.th
www.dlit.ac.th
deetambon.esdc.go.th
www.chiangmaiarea1.go.th
http://www.scoutthailand.org/

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

free hit counter