http://north67.sillapa.net/sp-cnx1/

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ด้วยวันที่ 25  พฤศจิกายน  2560 ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  สำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่  จึงกำหนดจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2560  และพิธีถวายพวงมาลา ถวายราชสดุดี  ในวันที่  25 พฤศจิกายน   2560  ณ สานามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่            สำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ บุคลากรทางการลูกเสือ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ร่วมพิธีถวายพวงมาลา ถวายราชสดุดี  พร้อมกัน เวลา 08.00 น.
  ส่ง 19 พ.ย. 2560 20:01 โดย proedu เชียงใหม่1
 • การประกวดหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประกวดหนังสั้น เรื่อง "อาหารกลางวันกับความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน" เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียน หากท่านสนใจสามารถส่งผลงานได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ภายในวันที่ 9 เมษายน 2561
  ส่ง 19 พ.ย. 2560 18:19 โดย proedu เชียงใหม่1
 • การประกวดบทกวีไฮกุประจำปี 2560 - 2561 สายการบินเจอแปนแอร์ไลน์ ร่วมกับเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้จัดโครงการประกวดบทกวีไฮกุสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีอายุไม่เกิน 15 ปีทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 15 มกราคม 2561 ในหัวข้อ "สิ่งมีชีวิต" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านการประพันธ์โดยเขียนเป็นบทกวีสั้นๆ 1 บท ในรูปแบบบทกวีญี่ปุ่นที่เรียกว่า "ไฮกุ" พร้อมภาพประกอบที่อานเป็นภาพวาดหรือศิลปะประดิษฐ์ด้วยตนเองผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่ ส่งใบสมัครได้ที่ เจแปนแอร์ไลน์ จำกัด ห้องจี 2-076 ชั้น 2 คอนคอร์ส จี สนามบินสุวรรณภูมิ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จ ...
  ส่ง 8 พ.ย. 2560 21:42 โดย proedu เชียงใหม่1
 • ช่วยเหลือนักเรียนเสียชีวิตจากโรคประจำตัว นายเดช  ศิรินาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนในสังกัด (เด็กชายภูผา ปาลี) ที่เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว (หอบหืด) โดยนายเรวัฒน์ โมจรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านออนกลางเป็นผู้รับมอบเงินช่วยเหลือดังกล่าว
  ส่ง 7 พ.ย. 2560 23:32 โดย proedu เชียงใหม่1
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ร่วมให้กำลังนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 67 "รัฐราษฎร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรมไทยล้ำค่า เด็กเหนือพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล" จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2560
  ส่ง 8 พ.ย. 2560 18:04 โดย proedu เชียงใหม่1
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เอกสารดาวน์โหลด

แสดง 3 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร

ภาพกิจกรรม

 • การจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"                 ด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้กำหนด จัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยให้ประกอบพิธีถวายราชสดุดี และร่วมปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และบุคลากรทางการลูกเสือ โดยพร้อมกันทั่วราชอาณาจักร                 ในการจัดประกอบพิธีถวายราชสดุดี ของจังหวัดเชียงใหม่ ในปีนี้ มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ล ...
  ส่ง 26 พ.ย. 2560 17:56 โดย proedu เชียงใหม่1
 • โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทย์ศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทย์ศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.
  ส่ง 13 พ.ย. 2560 22:32 โดย proedu เชียงใหม่1
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »เว็บไซต์น่าสนใจ
km-cm1.net
www.moe.go.th
www.obec.go.th
www.dlit.ac.th
deetambon.esdc.go.th
www.chiangmaiarea1.go.th
http://www.scoutthailand.org/