ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เอกสารราชการ

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร


ภาพกิจกรรม

 • ประชุมจัดทำแผนปฏฺิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 นายอุดม แปงทิศ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ...
  ส่ง 7 พ.ย. 2561 23:08 โดย plan เชียงใหม่1
 • การประชุมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ประจำปี 2561  วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดการประชุมครูที่รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC  ประจำปี 2561 ณ ห้องประช ...
  ส่ง 28 พ.ค. 2561 01:57 โดย plan เชียงใหม่1
 • การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา วันที่ 24 พ.ค.2561 จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.ชม.1 เป็นประธานการประชุมฯ
  ส่ง 28 พ.ค. 2561 01:41 โดย plan เชียงใหม่1
 • ประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผล e-MES ปี 2561  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ในวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.30 -13.30 ...
  ส่ง 2 พ.ค. 2561 19:26 โดย plan เชียงใหม่1
 • การประชุมโรงเรียนขนาดเล็ก  การประชุมโรงเรียนขนาดเล็ก ตามแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนวัดบ้านโห้ง และโรงเรียนบ้านแม่ผาแหน ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เทศบาลตำบลออนใต ...
  ส่ง 26 ก.พ. 2561 23:07 โดย plan เชียงใหม่1
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »นายอุดม  แปงทิศ
รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
นางดาวนภา  น่วมเจริญ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

เว็บไซต์น่าสนใจ
km-cm1.net
www.moe.go.th
www.obec.go.th
www.dlit.ac.th
deetambon.esdc.go.th
www.chiangmaiarea1.go.th
http://202.29.215.211/neof/