หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • การพัฒนาศักยภาพการบริหารการเงินและการคลัง ปีงบประมาณ 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โดยกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กำหนดจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การบริหารงานการเงินการคลัง แก่สถานศึกษาในสังกัดในว ...
  ส่ง 10 พ.ย. 2560 00:49 โดย money เชียงใหม่1
 • การอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โดยกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กำหนดจัดอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ให้กับผู้บริหารสถานศ ...
  ส่ง 10 พ.ย. 2560 00:46 โดย money เชียงใหม่1
 • การประเมิน ITA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จะเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08 ...
  ส่ง 10 พ.ย. 2560 00:43 โดย money เชียงใหม่1
 • ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์1 Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old ...
  ส่ง 31 ส.ค. 2560 19:08 โดย money เชียงใหม่1
 • ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์2 Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old ...
  ส่ง 31 ส.ค. 2560 19:05 โดย money เชียงใหม่1
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เอกสารราชการ

แสดง 4 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร

นางปรียาภรณ์ บัวคลี่
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

money@chiangmaiarea1.go.th


เว็บไซต์น่าสนใจ
km-cm1.net
www.moe.go.th
www.obec.go.th
www.dlit.ac.th
deetambon.esdc.go.th
www.chiangmaiarea1.go.th
http://202.29.215.211/neof/