ข่าวประชาสัมพันธ์

  • การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1ได้จัดทำโครงการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันการทุจริต ภายใต้ชื่อโครงการ "เขตฯ สุจร ...
    ส่ง 8 พ.ย. 2560 00:04 โดย person เชียงใหม่1
  • ทดสอบข่าว2 Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer ...
    ส่ง 13 ก.ย. 2560 20:58 โดย person เชียงใหม่1
  • ทดสอบข่าว3 Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer ...
    ส่ง 13 ก.ย. 2560 20:55 โดย person เชียงใหม่1
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาวโหลดเอกสาร

  • สรุปวาระการประชุม.doc   101กิโลไบต์ - 13 ก.ย. 2560 21:00 โดย person เชียงใหม่1 (เวอร์ชัน 1)
แสดง 1 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร


ปฎิทิน กลุ่มบริหารงานบุคคล


 เว็บไซต์น่าสนใจ
km-cm1.net
www.moe.go.th
www.obec.go.th
www.dlit.ac.th
deetambon.esdc.go.th
www.chiangmaiarea1.go.th
http://202.29.215.211/neof/