โค๊ดติดเว็บสื่อการสอน


ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ
นำโค๊ดนี้ไปติดเว็บไซต์ของท่าน <iframe align="center" src="http://new.goosiam.com/video-clip/news.asp?groupid=6&icol=3&irow=2&cl1=cee0bf&cl2=FFFFCC&hl=f9f5b2" frameborder="0" width="450" scrolling="no" height="190"></iframe>  

เพลงลูกกรุงในอดีต
นำโค๊ดนี้ไปติดเว็บ<iframe align="center" src="http://new.goosiam.com/video-clip/news.asp?groupid=14&icol=3&irow=2&cl1=cee0bf&cl2=FFFFCC&hl=f9f5b2" frameborder="0" width="450" scrolling="no" height="190"></iframe>  

การ์ตูน
นำโค๊ดนี้ไปติดเว็บ<iframe align="center" src="http://new.goosiam.com/video-clip/news.asp?groupid=8&icol=3&irow=2&cl1=cee0bf&cl2=FFFFCC&hl=f9f5b2" frameborder="0" width="450" scrolling="no" height="190"></iframe>  

Comments