เครื่องมือและแบบรายงานผลการอ่านฯภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๕๘

 
https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/hxng-ni-thes-sn-lek/kheruxng-mux-pramein-xan-kheiyn-phakh-reiyn-thi-2-2558
       

                                                                            แบบรายงานความสามารถการอ่านการเขียนครั้งที่ ๓/๒/๒๕๕๘

กรุณานำข้อมูลจากตารางสรุปผลของโรงเรียนของท่านมากรอกในสรุปผลตามลิงค์ด้านล่างนี้ด้วยครับ 


Comments