หน้าแรก

โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
อำเภอเมือง
อำเภอสันกำแพง
-โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา,โรงเรียนวัดป่าตาล,โรงเรียนวัดบ้านน้อย,โรงเรียนวัดสันโค้ง,โรงเรียนบ้านแม่ปูคา,โรงเรียนวัดบ้านโห้ง,โรงเรียนบ้านกอสะเลียม,โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล),โรงเรียนบ้านมอญ,โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ,โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร,โรงเรียนบ้านดอนปีน,โรงเรียนบ้านบวกค้าง,โรงเรียนวัดแม่ผาแหน
อำเภอดอยสะเก็ด
-โรงเรียนบ้านลวงเหนือ,โรงเรียนบ้านปางน้ำถุ,โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม,โรงเรียนบ้านป่างิ้ว,โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก,โรงเรียนบ้านแม่หวาน,โรงเรียนบ้านป่าขุย,โรงเรียนบ้านสันทราย,โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน,โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ,โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี,โรงเรียนบ้านแม่จ้อง,โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก,โรงเรียนบ้านป่าาสักงาม,โรงเรียนบ้านป่าป้อง,โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา,โรงเรียนบ้านปางแดง
อำเภอแม่ออน

โรงเรียนขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
อำเภอเมือง

อำเภอสันกำแพง

อำเภอดอยสะเก็ด

อำเภอแม่ออน

แผนที่พื้นที่รับผิดชอบของสพป.เชียงใหม่ เขต 1

  • ข่าววันนี้   ปิดเทอมแล้วนะคะ  อย่าลืมคิดถึงพวกหนูบ้างนะคะ
    ส่ง 6 เม.ย. 2559 18:24 โดย กรณัฐ รัตนยรรยง
  • ทดสอบระบบ ทดสอบระบบคะ
    ส่ง 6 เม.ย. 2559 08:52 โดย GIS CM1
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ผู้บริหาร


ดร.รตนภูมิ  โนสุ
ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1