สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับชาติ “สพฐ. เกมส์ 2561” จังหวัดเชียงใหม่
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านทักษะกีฬา พร้อมทั้งพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม
ป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด และพัฒนาความสามารถด้านกีฬาสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพได้
และเพื่อให้นักกีฬาชนิดต่าง ๆ ที่อยู่ในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงองค์กรต่าง ๆ ได้มีโอกาส
เข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2561
ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ และสนามกีฬาโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่


กลุ่มไลน์ สพฐ.เกมส์ เชียงใหม่

กำหนดการพิธีเปิด


ประกาศ สพฐ.เกมส์ 2561 จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน สพฐ.เกมส์ 2561 จังหวัดเชียงใหม่

สพฐ.เกมส์ 61


เชิญชวนทุกท่านร่วมเชียร์ ส่งกำลังใจให้นักกีฬา เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคเหนือ