หน้าแรก

     ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านปางแดง อำเภอดอยสะเก็ด ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น ซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
     เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2559 นายธีรวัฒน์  แสงปราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางแดงพร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปางแดงได้จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดปางแฟน และวัดปางแดง ซึ่งเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา 
     ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น โดยนักเรียนและคณะครูทำพิธี ณ อาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียนในเวลา 09.09 น.เพื่อเป็นศิริมงคลในการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ปฏิทินปฏิบัติงาน

บุคลากรหน้าเว็บย่อย (1): บุคลากร