หน้าแรก การติดตามนิเทศ

การนิเทศติดตาม  งานวัดและประเมินผล  >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 • Link สำหรับการกรอกคะแนน SGS

  ปฏิทินการกรอกคะแนน SGS ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  25 ก.ค. 2563 : ตรวจสอบข้อมูลนักเรียน ม.1 - ม.6

  1 ต.ค. 2563 : กรอกคะแนน ก่อนและกลางภาค

  30 ต.ค. 2563 : ระบบปิดกรอกคะแนน ก่อน และกลางภาค

  (ระบบปิด วันที่ 30 ตค 2563 เวลา 16.00 น.)

  5 พ.ย. 2563 : ระบบเปิดกรอกคะแนน หลังและปลายภาค

  9 พ.ย. 2563 เป็นต้นไป : ครูผู้สอนรับไฟล์ Bookmark 

  30 พ.ย. 2563 : ระบบปิดกรอกคะแนน หลังและปลายภาค

  1 - 4 ธ.ค. 2563 : ประมวลผลการเรียน ม.1 -ม.6

  8-9 ธ.ค. 2563 : ครูส่งไฟล์ Bookmark ม.1-ม.6

  8 ธ.ค. 2563 : ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  15 ธ.ค. 2563 : โรงเรียนส่งผลการเรียน GPA 5 ภาคเรียนให้ทาง สพฐ.


  ลิงค์กรอกคะแนน SGS
  ส่ง 26 ต.ค. 2563 14:30 โดย Sakdiphan Munkong
 • นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าดูผลการเรียนได้แล้ว
  ลิงค์สำหรับ นักเรียนและผู้ปกครองดูผลการเรียน ระบบ SGS

  ส่ง 26 ต.ค. 2563 14:44 โดย Sakdiphan Munkong
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »


http://202.143.132.36/webck/


http://www.niets.or.th/th/

http://www.onesqa.or.th/th/index.php