หน้าแรก


>> ข่าวประชาสัมพันธ์

 • คู่มือการบริหารงานบุคคล
  ครูท่านใดต้องการส่งผลงาน ปรับปรุงผลงาน เพื่อพัฒนาวิทยฐานะ ควรอ่าน

  ส่ง 9 เม.ย. 2559 05:51 โดย วัดและประเมินผล ชคว. โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
 • นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าดูผลการเรียนได้แล้ว

  ส่ง 2 ก.พ. 2559 06:30 โดย วัดและประเมินผล ชคว. โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
 • ปิดระบบกรอกคะแนน SGS
  ระบบกรอกคะแนน SGS ปิดระบบ เพื่อประมวลผล 
  ส่ง 15 ต.ค. 2558 13:04 โดย วัดและประเมินผล ชคว. โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
 • นักเรียนชั้น ม.1- ม.6 ดูผลการเรียนได้แล้ว  ส่ง 2 ก.พ. 2559 06:33 โดย วัดและประเมินผล ชคว. โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
 • รับไฟล์ Bookmark ได้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป


  เมื่อครูได้รับไฟล์ไปแล้ว  ขอให้ท่านได้ตรวจสอบดังต่อไปนี้
  1.  จำนวนนักเรียน ตรงกับที่ครูสอนหรือไม่
  2.  ชื่อ - นามสกุล  ตรงกับนักเรียนที่มาเรียนหรือไม่
  3.  รหัสวิชาและชื่อวิชาตรงกับหลักสูตรฯ ของท่านหรือไม่
  *** เมื่อครบทั้ง 3 อย่างนี้ ให้ท่านได้ลงมือกรอกคะแนนได้เลย ***
  *** หากพบข้อผิดพลาดประการใดใน 3 ข้อนี้  อย่ากรอกคะแนน ให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อแก้ไขข้อมูลก่อน โดยสามารถติดต่อได้ดังนี้
  ม.1  ครูอมรินทร์ 
  ม.2 ครูปาณิสรา
  ม.3 ครูสุวรรณรักษ์และครู
  ม.4 ครูน้ำค้าง
  ม.5 ครูรัตนพรรณ
  ม.6 ครูสายทอง
  ส่ง 3 ก.ย. 2558 20:47 โดย วัดและประเมินผล ชคว. โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »


http://202.143.132.36/webck/


http://www.niets.or.th/th/

http://www.onesqa.or.th/th/index.php