กิจกรรมของเรา

ขอแสดงความยินดีกับ ครูพัชรธรรณ์ โหจินดารัตน์ และ ครูครูขวัญกมล จางวิริยะ
ในการประกวด GLOBE Student Research Competition 2021 (GLOBE SRC2021) ระหว่างวันที่ 26 - 27 เมษายน 2564
ในรูปแบบออนไลน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดพิธีบวงสรวงพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในสัปดาห์ วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564  ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 
ซึ่งในปีนี้เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 ได้จัดกิจกรรมแบบ New Normal โดยมี ผอ.นพดล สิงห์โตนาท ประธานในพิธี ฝ่ายบริหาร และคณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เป็นกิจกรรม LIVE  Facebook เพจ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม https://www.facebook.com/watch/Sci.CKW/ ชมภาพกิจกรรม
ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
ติดตามรายละเอียดและการสมัคร ทาง https://www.facebook.com/Sci.CKWขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์ (เซ็นเตอร์วัน)
ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ได้คะแนนสูงสุด ของภาคเหนือ
    


กิจกรรมนำเสนอโครงงานของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 30 มีนาคม 2564 โดยมี ท่านรองผู้อำนวยการเดชฤทธิ์ รัตนขอดสกุล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกผลงานวิจัยเข้าสู่รอบตัดสินการประกวด GLOBE Student Research Competition 2021 ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา  โดยมีนักเรียน คือ เด็กชายเป็นธรรม โยธาวุธ, เด็กหญิงจิณห์วรา ไชยโย , เด็กหญิงนัทชนันท์ วงศ์วุฒิ และ ครูที่ปรึกษาโครงงาน ได้แก่ ครูพัชรธรรณ์ โหจินดารัตน์ และ ครูขวัญกมล จางวิริยะขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ผ่านเกณฑ์การสอบ TEDET ของ สสวท.
🚀
ในวันที่ 18 มกราคม 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ
สาขาดาราศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563


ขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาพัฒนาผลงานวิจัย
ในโครงการนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 23 (YSC2021) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมาประกาศผลการแข่งขันวาดภาพเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ปีการศึกษา 2563 ระดับ ม.ต้น

🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ได้รับรางวัลและนักเรียนที่ส่งผลงานทุกคน
*** ทั้งนี้เจ้าของผลงานทุกชิ้นจะได้รับรางวัลจากกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกผลงาน ย้ำ!!! ทุกคนที่ส่งผลงานจะได้รับรางวัลเป็นกำลังใจทุกคน 🎉🎉


ประกาศผล กิจกรรม ห้องเรียนสีเขียวลดการใช้พลังงาน

🏆 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ตัวแทนจาก 1/11
🏅 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ตัวแทนจาก 2/5
🥈 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ตัวแทนจาก 2/6
🥉 รางวัลสร้างสรรค์ (ชมเชย) ได้แก่ ตัวแทนจาก 2/7 2/8 2/10
รางวัลชนะเลิศรางวัลมูลค่ารวม 2000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลมูลค่ารวม 1500 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลมูลค่ารวม 1000 บาท
และวัลสร้างสรรค์ (ชมเชย) รางวัลรวมมูลค่า 500 บาท
*** ทั้งนี้ขอให้ตัวแทนทีมติดต่อรับของรางวัลจาก ครูนิภาวรรณ กันทเนตร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดสอบโครงการ “ประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปีการศึกษา 2563

ห้องเรียนสีเขียวร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมเตรียมความพร้อมตัวแทนนักเรียน คำนวณค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน เพื่อนำข้อมูลที่ได้นำเสนอในโครงการ “โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน 2563”
ณ ห้องประชุม D4D โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
วันที่ 28 กันยายน 2563วันที่ 27 - 29 กันยายน 2563
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษ ฯ ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยมีการแลกเปลี่ยนกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯของโรงเรียนอื่นๆ ในเขตภาคเหนือตอนบน
ศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2563คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรดูดาวเบื้องต้น
กิจกรรมลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger) ณ อุทยานแห่งชาติภูซาง


รณรงค์ประหยัดการใช้พลังงาน
นักเรียนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ร่วมรณรงค์ประหยัดการใช้พลังงาน โดยการถ่ายรูปพร้อมถือป้ายที่เกี่ยวข้องกับ การเชิญชวนให้ใช้ไฟฟ้าหรือพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพลงในเฟซบุ๊ค ซึ่งเป็นกิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงานของห้องเรียนสีเขียวโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สนใจเข้าไปกดไลค์ กดแชร์กิจกรรมของนักเรียน ใน https://www.facebook.com/Sci.CKW ได้เลย

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการทดสอบ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยท่านผู้อำนวยการมานะ พิริยพัฒนา ให้เกียรติเป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียน ได้แก่ เด็กชายตรัยเมธ นามวงศ์ เด็กชายเป็นธรรม โยธาวุธ เด็กหญิงภัทรวรรณ นามราชา และเด็กชายณัฐภัทร ชติฌานัง


ค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11 และ 2/11
ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วันที่ 12 กันยายน 2563
กิจกรรม "ค่ายเปิดโลกกว้างกับ NARIT Science Week 2020"
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
เข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายเปิดโลกกว้างกับ NARIT Science Week 2020"
และเรียนรู้ความหลากหลายของพันธุ์ไม้และสิ่งมีชีวิต ณ สวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 จังหวัดเชียงใหม่
ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/Sci.CKWโครงการพัฒนานักวิจัยสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยครูพชร โหจินดารัตน์ นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อปลูกฝังกระบวนการและเรียนรู้การเป็นนักวิจัยที่ดีต่อไปโดยกิจกรรมดังกล่าวจัด ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2563กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีบวงสรวงพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย รัชกาลที่๔
และเปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โดยท่านผู้อำนวยการมานะ พิริยพัฒนา เป็นประธานในพิธีพร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู
และนักเรียนระดับชั้น ม.๓ เป็นตัวแทนร่วมกิจกรรม


“โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ระดับประเทศ”
ท่านรองผู้อำนวยการสุรเชษฐ์ สร้อยสวิง นำตัวแทนครูเข้ารับรางวัล “โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ระดับประเทศ”
ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ฯ ระดับชั้น ม 4/11 เข้าร่วมกิจกรรม การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
ครูผู้ควบคุม ครูประหยัด ปันแปง ครูภัทรพล เมืองก้อน และครูสกุลกานต์ พิศาลชัยกุล


การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ครั้งที่ 8
การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2563
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรับชั้น ม.5/11 ห้องเรียนพิเศษฯ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขัน


มอบรางวัลยกย่องชมเชยนักเรียน

ท่านผู้อำนวยการมานะ พิริยพัฒนา มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนตัวแทนที่ได้เข้าร่วมแข่งกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่พะเยาและระดับชาติ(ภาคเหนือ)

การแข่งขันโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22
ครูพัทธดนย์ อุดมสันติ และครูณัฐภาส นามแสงโคตร นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22
รอบรองชนะเลิศ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 27 มกราคม 2563
โดยมีตัวแทนนักเรียน ได้แก่ เด็กชายธีรพงศ์ เกนทา เด็กชายศักย์สรณ์ ประเสริฐไทย และเด็กชายกริชษนัยต์ ทาระเวท
ขอแสดงความยินดีกับ ครูเกียรติยศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
ครูเฉลิมศักดิ์ เสาร์จันทร์ ครูเกียรติยศ สาขาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ครูศักดาวุฒิ เมืองก้อน ครูรางวัลระดับดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สุริยุปราคาบางส่วนเหนือฟ้าเมืองไทย” สไตล์ cool cool ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
26 ธันวาคม 2562 เวลา 10.23-13.47 น.
ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/Sci.CKW


สรุปผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ภาคเหนือ ครั้งที่ 69

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
ขอแสดงความยินดีและชื่มชมตัวแทนนักเรียนและคณะครูที่ได้ทุ่มเทฝึกซ้อมและพัฒนาตนเอง
สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จนสามารถได้รับรางวัล 5 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน
ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/Sci.CKW


ตัวแทนครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
เข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนต่อไป
14-15 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/Sci.CKW


คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2562
ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา
ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/Sci.CKWกิจกรรมรู้รักษ์ระบบนิเวศ 62 กับอุณหภูมิ 9 องศาเซลเซียส

สำหรับนักเรียนรายวิชาชีววิทยา 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 - 6/11 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
เพื่อนำนักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เชื่อมโยงความรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนร่วมกัน วันที่ 7 ธ.ค. 62
ณ อุทยานแห่งชาติภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/Sci.CKWกิจกรรม ค่ายบูรณาการห้องเรียนพิเศษ ฯ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 11
"เชียงคำแหล่งอารยธรรม เลิศล้ำภูมิปัญญา
เลอค่าผ้าทอไทลื้อ เลื่องลือวัดวาอาราม
งดงามสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"
ยินดีต้อนรับ คณะครูและนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายบูรณาการห้องเรียนพิเศษ ฯ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 11 ด้วยความยินดียิ่งค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ชีวเคมี ห้องเรียนพิเศษ
23-24 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา


กิจกรรมดาราศาสตร์ในโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
ขอเชิญชวนชาวเชียงคำทุกท่าน ร่วมชมพระจันทร์เต็มดวง ณ ลานหน้าเสาธงโรงเรียนเชียงคำ
ตั้งแต่เวลา 19:00 น. เป็นต้นไป วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาดาราศาสตร์ทั้ง 3 คน จากค่ายที่ 1 สู่ค่ายที่ 2
คิดเป็น 100% โดยครูศักดาวุฒิ เมืองก้อน ครูผู้ดูแลและสนับสนุนนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

โครงการนวัตกรรมเยาวชนเปลี่ยนโลก
นักเรียนตัวแทนผู้ผ่านการคัดเลือกร่วมกิจกรรมอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการณ์ระดับภูมิภาค ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครูสายรุ่ง มีหลาย เป็นที่ปรึกษาและดูแลตลอดการเดินทาง

พิธีมอบทุนโครงการ YSC ครั้งที่ 22 หรือ YSC2020 ศูนย์ประสานงานภูมิภาค​ภาคเหนือ​
สวทช. ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีมอบทุนโครงการ YSC ครั้งที่ 22 หรือ YSC2020 ศูนย์ประสานงานภูมิภาค​ภาคเหนือ​ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนได้แก่ ด.ช. กริชษนัยต์ ทาระเวท ด.ช. ธีรพงศ์ เกนทา ด.ช. ศักย์สรณ์ ประเสริฐไทย โดยครูที่ปรึกษาโครงงาน ได้แก่ ครูพัทธดนย์ อุดมสันติ ครูณัฐภาส นามแสงโคตร

การอบรมโดรนแปลอักษร

ครูพชร โหจินดารัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ พร้อมนักเรียนจำนวน 2 คน ได้แก่ นายรตน ไชยเสน และนายณชัย แสงทวีวรรณ ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมเครื่องบินจำลองและบังคับวิทยุ ให้ได้รับการสนับสนุนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติให้เข้ารับการอบรมโดรนแปรอักษร ณ กรุงเทพมหานคร 23-25 กันยายน 2562 มีการอบรมให้ความรู้และแข่งขันโดรนพร้อมทั้งได้รับมอบโดรนมาเพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป

ค่ายอนุรักษ์พลังงานครั้งที่ 2
ห้องเรียนสีเขียวโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม นำตัวแทนนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากกิจกรรม Like and share และ ผู้นำกิจกรรมห้องเรียนสีเขียว เข้าร่วม "ค่ายอนุรักษ์พลังงานครั้งที่ 2" เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานรวมถึงเห็นความสำคัญการใช้ทรัพยากรไฟฟ้าที่มีอย่างจำกัด ณ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
จังหวัดลำปาง วันที่ 27 กันยายน 2562


รองผู้อำนวยการพิทักษ์ ศรชัย และรองผู้อำนวยการพรรณวิภา สมสะอาด ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนห้องของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม like and share รณรงค์ประหยัดพลังงานในโรงเรียนและชุมชุน


รองผู้อำนวยการพิทักษ์ ศรชัย และรองผู้อำนวยการพรรณวิภา สมสะอาด
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาดาราศาสตร์ ประจำปี 2562
ทั้งนี้กลุ่มงานห้องเรียนพิเศษฯโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนตัวแทนคนละ 1000 บาท


รองผู้อำนวยการพิทักษ์ ศรชัย และรองผู้อำนวยการพรรณวิภา สมสะอาด ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสที่ได้ผ่านการนำเสนอผลงานการทำโครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์ของศูนย์เครือข่ายห้องเรียนพิเศษภาคเหนือตอนบน ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง
 
ค่ายเพิ่มความรู้เสริมทักษะวิทย์ ระดับชั้น ม.4
วันที่ 15 กันยายน 2562


ค่ายเพิ่มความรู้เสริมทักษะวิทย์ ระดับชั้น ม.1 และม.4
วันที่ 14 กันยายน 2562

มอบรางวัลสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ท่านผู้อำนวยการมานะ พิริยพัฒนา มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่ผ่านมา ประกอบด้วย วาดภาพวิทยาศาสตร์ เรียงความวิทยาศาสตร์ การจัดบอร์ดวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีและชื่อชมกับนักเรียนตัวแทน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
กับผลงานอันยอดเยี่ยมระหว่าง 2 วันที่ผ่านมา โดยประสบการณ์ครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนทักษะของนักเรียน ในโอกาสต่อไป ** รางวัลชนะเลิศ จะได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่จังหวัดพะเยาในการเข้าประกวดแข่งขันต่อในระดับชาติ ณ จังหวัดสุโขทัยต่อไป **

กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา
🎈 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคนคุณครูทุกท่าน ในการแสดงออกความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไป


งานประกวดสื่อและนวัตกรรมครูประจำปีการศึกษา 2562 จังหวัดพะเยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ครูที่ได้รับรางวัลใน งานประกวดสื่อและนวัตกรรมครูประจำปีการศึกษา 2562 จังหวัดพะเยา
โดยมีครูผู้เข้าร่วมและได้รับรางวัลต่อไปนี้
ครูสกุลกานต์ พิศาลชัยกุล รางวัลชนะระดับชนะเลิศยอดเยี่ยม สื่อผสมและอื่น ๆ
ครูณัฐภาส นามแสงโคตร รางวัลระดับยอดเยี่ยม สื่อผสมและสื่ออื่น ๆ
ครูนิภาวรรณ กันทะเนตร รางวัลระดับยอดเยี่ยม สื่อผสมและอื่น ๆ
ครูพัทธดนย์ อุดมสันติ รางวัลระดับยอดเยี่ยม สื่อผสมและอื่น
ครูดุษณีย์ ศรีจันทร์ รางวัลระดับดีเด่น สื่อเทคโนโลย

การทดสอบโอลิมปิกวิชาการปีการศึกษา2562
นักเรียนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จำนวน 201คน เข้าร่วมการทดสอบโอลิมปิกวิชาการปีการศึกษา2562
25 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์สอบโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ประชุมคณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562
ท่านรองผู้อำนวยการ เดชฤทธิ์ รัตนขอดสกุล เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562
วันที่ 23 สิงหาคม 2562

“สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562”
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนและคณะครูร่วมกิจกรรม “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562”
เพื่อส่งเสริมและเปิดมุมมองทางวิทยาศาสตร์ให้ก้าวทันและก้าวไกล ตามคำขวัญที่ว่า “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”
วันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยากรการดูดาวเบื้องต้น
ตัวแทนคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากร การดูดาวเบื้องต้น
สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “ฝึกอบรมหลักสูตร ลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger) จัดโดยอุทยานแห่งชาติภูซาง จังหวัดพะเยา-เชียงราย อุทยานแห่งชาติภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา วันที่ 16 สิงหาคม 2562

การประชุมวิชาการของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 11
วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง


การอบรมสะเต็มศึกษา
ตัวแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมสะเต็มศึกษาเพื่อต่อยอดความรู้และพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
แบบบูรณาการ วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม


กิจกรรมอบรมเทคนิคปฏิบัติการ
ตัวแทนครู ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ร่วมอบรมเทคนิคปฏิบัติการบูรณาการณ์การจัดการเรียนรู้สาขาวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2562

ค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ระดับ ม.1
ท่านรองผู้อำนวยการสุรเชษฐ์ สร้อยสวิง เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ระดับ ม.1วัน อังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม


ค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ระดับ ม.4
ผู้อำนวยการมานะ พิริยพัฒนาเป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ระดับ ม.4 วัน จันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

“ค่ายสะเต็มศึกษา (STEM) โครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย”

ผู้อำนวยการ มานะ พิริยพัฒนา เป็นประธาน เปิดกิจกรรม “ค่ายสะเต็มศึกษา (STEM) โครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย” โดยได้รับความอนุเคราะห์อาจารย์วิทยากรจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคงล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม ในระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้กับครูโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดพะเยา” ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562”
วันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม


กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ระดับชั้น ม.4

วันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

ารอบรมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ม.ปลาย
ครูประหยัด ปันแปง, ครูยุพิน ลครแก้วและ ครูวันเพ็ญ พวงมะลิ เข้าร่วมอบรม การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ม.ปลาย ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2562


ารอบรมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ม.ต้น
ครูพชร โหจินดารัตน์, ครูจิราพร บุญประเสริ, ครูขวัญกมล จางวิริยะ, ครูเฉลิมศักดิ์ เสาร์จันทร์ และครูพัทธดนย์ อุดมสันติ เข้าร่วมอบรม การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ม.ต้น ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562

ขอแสดงความยินดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ ครูขวัญกมล จางวิริยะ
รางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ค่ายวิชาการห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4
วันที่ 9-10 มีนาคม 2562 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกภูซาง
ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/Sci.CKW/photo


ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ได้รับรางวัลการแข่งขันโครงการเพชรล้านนา ประจำปี พ.ศ.2561
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น


ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ได้รับรางวัลการแข่งขันโครงการเพชรล้านนา ประจำปี พ.ศ.2561
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


ขอแสดงความยินดีกับ
ด.ช.ณัฐฐ์ฐนนท์ ลือยศ และ ด.ญ.นภัสสนันท์ สมฤทธิ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11
ได้รับ รางวัล “ชมเชย”วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ.2561


เชิญชม Super full moon 2019
ด้วยกล้องโทรทรรศน์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562


รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำ และ รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ระดับประเทศ
นายมานะ พิริยพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนและนายสุรเชษฐ์ สร้อยสวิง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูตัวแทนกลุ่มงานห้องเรียนสีเขียวและกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เข้ารับรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำ และ รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ระดับประเทศและเข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. (EGAT Learning Center) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


ก่ารศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ด้านการประยุกต์ใช้และปฏิบัติจริง ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นายพิทักษ์ ศรชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมกับตัวแทนคณะครูกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาดูงานและวางแผนความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับคณาจารย์คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาในวันที่ 25 มกราคม 2562

การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 7 ภาคเหนือตอนบน

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม รางวัล "เหรียญเงิน" การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 7
ภาคเหนือตอนบน ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน วันที่ 18-20 มกราคม 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ คณะครูและนักเรียน ตัวแทนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ที่สร้างผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างงดงามและมีคุณค่า

ขอแสดงความยินดีกับ
ครูขวัญกมล จางวิริยะ "ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2561
โดย สำนักงานคุรุสภา
ขอแสดงความยินดี
ครูรัตนพรรณ วังดี ครูเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2561ต้อนรับการเยี่ยมชมผลงาน

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เยี่ยมชมผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ หอประชุม Golden pagoda โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

การประชุมความร่วมมือทางวิชาการ
ผู้อำนวยการมานะ พิริยพัฒนา รองผู้อำนวยการพิทักษ์ ศรชัย ตัวแทนคณะครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ร่วมกับทีมงาน STEM มทร.ล้านนา ประชุมหารือการขยายความร่วมมือพัฒนาผู้เรียนด้วยการบูรณาการทักษะการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ เพื่อเตรียมสู่ระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัย วันที่ 28 ธันวาคม 2561


มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน
มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม Thailand STEM Festival 2018 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

การศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
นายพิทักษ์ ศรชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมตัวแทนคณะครูกลุ่มสาระวิทย์ ชคว. ศึกษาดูงานรูปแบบการจัดการเรียนรู้และการจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนทั่วไป เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับห้องเรียน ชคว. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนของเรา 18 ธันวาคม 2561

การสังเกตดาวหาง
ดาวหาง "46P/Wirtanen" ในคืนวันอาทิตย์ ที่ 16 ธันวาคม ตั้งกล้องดูดาว ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
# ทีมดาราศาสตร์ ชคว.

โครงการศึกษาระบบนิเวศในชุมชุนเพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โครงการศึกษาระบบนิเวศในชุมชุนเพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ อุทยานแห่งชาติ น้ำตกภูซางการเสริมสร้างทักษะการคิดและการทำโครงงานสะเต็ม
วันที่ 10 -11 พ.ย. 61
ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

The gadget spec URL could not be found


สัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ปีการศึกษา 2560

The gadget spec URL could not be found

ขอแสดงความยินดี


ขอแสดงความยินดีกับครูอชิรญา ป้อเฮือน ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ที่ได้รับรางวัลครูดีเด่น 
ระดับจังหวัด โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และครูพชร โหจินดารัตน์ ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ที่ได้รับรางวัล ครูดี วิทยาศาสตร์เด่ จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัย    ราชภัฏเชียงราย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติปี 2560


อแสดงความยินดีกับ ครูขวัญกมล  จางวิริยะ
ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูผู้นำด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนระดับภูมิภาค
ในโครงการ Thailand Innovative Leadership Awards 2016
ในงาน Partners in Learning Thailand Forum 2016
ซึ่งจัดโดย สพฐ. กับ Microsoft
ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2559 
ณ. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานครผู้อำนวยการพิเชษฐ์ สมฤทธิ์
ร่วมแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
ในโอกาที่  เด็กชายสุรพิชญ์ หอมนาน นักเรียนชั้น ม.2/11
ได้รับคัดเลือกให้ไปนำเสนอโครงงานดาราศาสตร์ ณ.ประเทศญี่ปุ่น
โดยมีครูศักดิ์ดาวุฒิเมืองก้อนเป็นครูที่ปรึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนางสาว นรินทิพย์ เวชกามา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 5/11
ที่ผ่านสอบคัดเลือกเข้าค่ายดาราศาสตร์ โอลิมปิก  ค่าย 2 ประจำปี 2558
 

ค่ายวิทย์มช.pptxขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคุณครูคนเก่งของเรา
ครูอชิรญา ป้อเฮือน.
ในโอกาสที่ได้รับรางวัลจาก คุรุสภา 
จากผลงาน ชนะเลิศงานวิจัยดีเด่นระดับภาคเหนือ
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558


ขอแสดงความยินดีกับคุณครูขวัญกมล จางวิริยะ 
และ คุณครูอชิรญา ป้อเฮือน
ที่ได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ. ให้เข้ารับประชุมวิชาการ ระดับชาติ
ในวันที่ 12-13 กันยายน 2558 ณ. โรงแรม ปรินซ์พาเลส กรุงเทพขอแสดงความยินดีกับคุณครูสายรุ่ง มีหลาย
ที่ได้รับรางวัล เหรียญทอง ระดับ ดีเยี่ยม ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์
จากการประกวดสื่อและนวัตกรรมของ สพม.36 จังหวัดพะเยา 
ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2558 
ณ. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พะเยา
คำขวัญวันวิทยาศาสตร์ ปี 2558.pptx


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมเชิญชวน ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปี 2558
นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย 
นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นิทรรศการเทิศพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
นิทรรศการนักวิทยาศาสตร์ไทยและสากล
กิจกรรมขบวน Thailand Go Green
กิจกรรม แข่งขันส้มตำลีลา
กิจกรรม แข่งขัน จรวดขวดน้ำ
นิทรรศการ โรงเรียนสีเขียว
กิจกรรมตอบปัญหาและเกมส์วิทยาศาสตร์
ในวันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 2558  ณ. โรงยิมเนเซียม

นำเสนอรูปวันวิทย์58.pptx

ขอแสดงความยินดี กับคุณครู อชิรญา  ป้อเฮือน 
ที่ได้รับโล่ห์รางวัล ครูดีวิทยาศาสตร์เด่น ประจำปี 2558 
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมกับ สสวท.
เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม 2558

https://sites.google.com/a/chiangkham.ac.th/science/home/1619557_10152161262017162_2060244507_n.jpg?attredirects=0


ขอแสดงความยินดีกับคุณครูอชิรญา  ป้อเฮือน ที่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน
เรื่อง การศึกษาาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพโดยการจัดการเรียนรู้
ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ที่มีการสอดแทรกกิจกรรมการสินที่หลากหลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา  
ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นผลงานวิจัยระดับดีเด่นของภาคเหนือ 
ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ คุรุสภา

ขอแสดงความยินดีกับคุณครู ขวัญกมล  จางวิริยะ ที่งานวิจัยได้ผ่านการประเมินวิจัยดีมีคุณภาพ
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้นำเสนอผลงานในงานการประชุมสัมมนาวิชาการเสนอผลงานวิจัยดีมีคุณภาพประจำปี 2558 ณ.โรงแรมอเดรียติก กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่ 25-27 กรกฏาคม 2558 
ตัวแทนนักเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ที่ผ่านการคัดเลือกของสพม.36 ของจังหวัดพะเยา
ในการเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ณ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2558
ได้แก่ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และการวาดภาพตามจินตนาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ตัวอย่างการสอนโดยใช้ e-clip

e-clip ตัดต่อ.wmv
Comments