หน้าแรก

การเสริมสร้างทักษะการคิดและการทำโครงงานสะเต็ม
วันที่ 10 -11 พ.ย. 61
ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ปีการศึกษา 2560


ขอแสดงความยินดี


ขอแสดงความยินดีกับครูอชิรญา ป้อเฮือน ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ที่ได้รับรางวัลครูดีเด่น 
ระดับจังหวัด โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และครูพชร โหจินดารัตน์ ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ที่ได้รับรางวัล ครูดี วิทยาศาสตร์เด่ จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัย    ราชภัฏเชียงราย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติปี 2560


อแสดงความยินดีกับ ครูขวัญกมล  จางวิริยะ
ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูผู้นำด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนระดับภูมิภาค
ในโครงการ Thailand Innovative Leadership Awards 2016
ในงาน Partners in Learning Thailand Forum 2016
ซึ่งจัดโดย สพฐ. กับ Microsoft
ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2559 
ณ. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานครผู้อำนวยการพิเชษฐ์ สมฤทธิ์
ร่วมแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
ในโอกาที่  เด็กชายสุรพิชญ์ หอมนาน นักเรียนชั้น ม.2/11
ได้รับคัดเลือกให้ไปนำเสนอโครงงานดาราศาสตร์ ณ.ประเทศญี่ปุ่น
โดยมีครูศักดิ์ดาวุฒิเมืองก้อนเป็นครูที่ปรึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนางสาว นรินทิพย์ เวชกามา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 5/11
ที่ผ่านสอบคัดเลือกเข้าค่ายดาราศาสตร์ โอลิมปิก  ค่าย 2 ประจำปี 2558
 

ค่ายวิทย์มช.pptxขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคุณครูคนเก่งของเรา
ครูอชิรญา ป้อเฮือน.
ในโอกาสที่ได้รับรางวัลจาก คุรุสภา 
จากผลงาน ชนะเลิศงานวิจัยดีเด่นระดับภาคเหนือ
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558


ขอแสดงความยินดีกับคุณครูขวัญกมล จางวิริยะ 
และ คุณครูอชิรญา ป้อเฮือน
ที่ได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ. ให้เข้ารับประชุมวิชาการ ระดับชาติ
ในวันที่ 12-13 กันยายน 2558 ณ. โรงแรม ปรินซ์พาเลส กรุงเทพขอแสดงความยินดีกับคุณครูสายรุ่ง มีหลาย
ที่ได้รับรางวัล เหรียญทอง ระดับ ดีเยี่ยม ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์
จากการประกวดสื่อและนวัตกรรมของ สพม.36 จังหวัดพะเยา 
ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2558 
ณ. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พะเยา
คำขวัญวันวิทยาศาสตร์ ปี 2558.pptx


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมเชิญชวน ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปี 2558
นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย 
นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นิทรรศการเทิศพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
นิทรรศการนักวิทยาศาสตร์ไทยและสากล
กิจกรรมขบวน Thailand Go Green
กิจกรรม แข่งขันส้มตำลีลา
กิจกรรม แข่งขัน จรวดขวดน้ำ
นิทรรศการ โรงเรียนสีเขียว
กิจกรรมตอบปัญหาและเกมส์วิทยาศาสตร์
ในวันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 2558  ณ. โรงยิมเนเซียม

นำเสนอรูปวันวิทย์58.pptx

ขอแสดงความยินดี กับคุณครู อชิรญา  ป้อเฮือน 
ที่ได้รับโล่ห์รางวัล ครูดีวิทยาศาสตร์เด่น ประจำปี 2558 
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมกับ สสวท.
เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม 2558

https://sites.google.com/a/chiangkham.ac.th/science/home/1619557_10152161262017162_2060244507_n.jpg?attredirects=0


ขอแสดงความยินดีกับคุณครูอชิรญา  ป้อเฮือน ที่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน
เรื่อง การศึกษาาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพโดยการจัดการเรียนรู้
ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ที่มีการสอดแทรกกิจกรรมการสินที่หลากหลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา  
ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นผลงานวิจัยระดับดีเด่นของภาคเหนือ 
ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ คุรุสภา

ขอแสดงความยินดีกับคุณครู ขวัญกมล  จางวิริยะ ที่งานวิจัยได้ผ่านการประเมินวิจัยดีมีคุณภาพ
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้นำเสนอผลงานในงานการประชุมสัมมนาวิชาการเสนอผลงานวิจัยดีมีคุณภาพประจำปี 2558 ณ.โรงแรมอเดรียติก กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่ 25-27 กรกฏาคม 2558 
ตัวแทนนักเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ที่ผ่านการคัดเลือกของสพม.36 ของจังหวัดพะเยา
ในการเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ณ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2558
ได้แก่ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และการวาดภาพตามจินตนาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ตัวอย่างการสอนโดยใช้ e-clip

e-clip ตัดต่อ.wmv
Comments