สวัสดีทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ 
ของ  ครูศิริขวัญ วงค์ชุมพันธ์
เว็บไซต์นี้จะนำเสนอข้อมูลการพัฒนาการสอน  
ผลงานของครู  ผลงานนักเรียน  
หากมีข้อเสนอแนะ เมล์มาได้ที่ krudui@chiangkham.ac.th  
 ยินดีรับฟังความคิดเห็นของทุกท่านคะ