หน้าแรก กิจกรรมข่าวกลุ่มสาระ อัพเดตทุกวันที่นี่!

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศขอแสดงความยินดี
กับ 
นางสาวภัทรพรรณ  หอมนาน และ นายรณกร บัวติ๊บ
นักเรียนศิลป์ ภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 
ในการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 
ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน

ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68  

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา

ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

โดยมีครูผู้ควบคุม คือ ครูมัทนา  เกตุสิงห์น้อย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศขอแสดงความยินดีกับ นายธีรวิทย์  คำยั่งยืน นักเรียนศิลป์ ภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติครั้งที่ 66                   ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่  29-31 มกราคม 2560 
โดยมีครูผู้ควบคุมคือ ครูมัทนา  เกตุสิงห์น้อย

  • นางสาวธนาภา  อธิกคีรีพงศ์ นักเรียนศิลป์ ภาษาจีน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้รับรางวัลชมเชย การพูดเพื่ออาชีพ ภาษาจีน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่  29-31 มกราคม 2560 
  • โดยมี ครูผู้ควบคุมคือ ครู Yang Likang 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนซึ่งได้ไปคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซีดี้ จอมเทียน พัทยา เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 
โดยภายในทีมประกอบไปด้วย 
1. นายพีรภพ  แก้วคำปา 2. นายรัชชานนท์  สะโมสูงเนิน 3. นายธีรวิทย์  คำยั่งยืน และ 
4. นางสาวพัชรี  พุทธรุณ
โดยมีครูผู้ควบคุม ดังนี้
1.ครูนิพันธ์  จันทร์กิเสน 2. ครูปฏิธาณ  ตันบูรณา 3. Mr. Christopher Cabidogกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศขอแสดงความยินดีกับ 
นางสาวอรจิรา ใจดี นักเรียนศิลป์ภาษาจีนซึ่งได้รับทุนการศึกษาประเภททุนเต็มจำนวนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยเหอหนาน ประเทศจีน ซึ่งได้ออกเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา


มื่อวันที่ 29 กรกฏาคม  2560 ทีมละครภาษาอังกฤษได้เข้าร่วมการแข่งขันละครภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค ภาคเหนือ รางวัลจากสถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง โดยได้รับรางวัลลำดับที่ 5 จากทั้งหมด 11 ทีม
โดยมีครูผู้ควบคุมทีมดังนี้ 
1. นางสาวกานต์สินี  ณ น่าน 2. นางสุพัตรา  หอมนาน 3. Mr.Christopher Cabidogเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ที่ผ่านมากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม นำโดย ท่านผู้อำนวยการ พิเชษฐ์  สมฤทธิ์ ร่วมต้อนรับ 
คุณครู วรรณวิมล  อธิคมธร ครูผู้สอนภาษาจีนซึ่งย้ายมาจาก โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม เข้าสู่ร้้วแดงขาวและจะได้ปฏิบัติการสอนในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2560 


างสาวสุวิภา ประเสริฐ สังข์ 5/2 รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การร้องเพลงเดี่ยวภาษาฝรั่งเศส จัดโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสจังหวัดพะเยาComments