หน้าแรก

   


https://sites.google.com/a/chiangkham.ac.th/activityckw/smakhr-smachik-kickrrm-bangkhab-2560

ประกาศรายชื่อนักเรียนกิจกรรมบังคับ 
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560เนื่องด้วยจำนวนสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์เกินจำนวนที่จะรับ 

ดังนั้น

ขอให้นักเรียนลำดับที่ 92 เป็นต้นไป ให้สมัครกิจกรรมอื่นด้วย


ตรวจสอบผลการเลือกชุมนุม 
พร้อมรายชื่อสมาชิก สมัครกิจกรรมบังคับ
(เนตรนารี , ยุวกาชาด ,ผู้บำเพ็ญประโยชน์)


หมายเหตุ   1 ถ้าสมาชิกเต็มทุกชุมนุมหรือไม่มีชุมนุมที่สนใจ นักเรียนสามารถเปิดชุมนุมเองได้
                 2 งานกิจกรรมจะอัพเดตรายครูที่ยังไม่เปิดชุมนุมให้นักเรียนเลือก เพื่อที่จะขอให้ครูท่านนั้นเป็นที่ปรึกษาชุมนุม
                    ของนักเรียน 

ระบบจะเปิดให้นักเรียนลงทะเบียนเลือกชุมนุม ระหว่างวันที่ 14 - 19 พฤษภาคม  2559 เท่านั้น
พัฒนาโดยทีมงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 


https://sites.google.com/a/chiangkham.ac.th/activityckw/smakhr-kickrrm-chumnum-praca-pi-kar-suksa-2560
Subpages (1): ลูกเสือ