กลุ่มบริหารงานวิชาการวิดีโอ YouTubeครูที่ดี ย่อมไม่ฆ่าเวลาศิษย์
สำนึกผิด ทิ้งเด็กไว้มิได้สอน
หนึ่งนาทีนั้น มีค่าอย่าตัดรอน
เมื่อศิษย์อ่อน จะโทษใครให้คิดดู
                                                                              ม.ล.ปิ่น มาลากุล
Ċ
Ruttikharn Jankarw,
Dec 28, 2015, 12:00 AM
Ċ
Ruttikharn Jankarw,
Dec 28, 2015, 12:00 AM
Ċ
Ruttikharn Jankarw,
Dec 28, 2015, 12:00 AM
Ċ
Ruttikharn Jankarw,
Dec 28, 2015, 12:00 AM
Ċ
Ruttikharn Jankarw,
Dec 28, 2015, 12:00 AM
Ċ
วิชาการ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม,
Jul 12, 2017, 11:29 PM
ą
วิชาการ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม,
Sep 2, 2015, 10:03 PM
ą
วิชาการ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม,
Sep 2, 2015, 10:03 PM
Ċ
Ruttikharn Jankarw,
Mar 1, 2016, 12:04 AM
Ċ
วิชาการ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม,
Jul 15, 2015, 12:28 AM
ĉ
วิชาการ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม,
Aug 19, 2015, 7:40 PM
ĉ
วิชาการ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม,
Aug 19, 2015, 7:40 PM
ĉ
Ruttikharn Jankarw,
May 17, 2017, 6:00 PM
ĉ
วิชาการ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม,
Jul 15, 2015, 1:47 AM
Comments