กลุ่มบริหารงานวิชาการ


ครูที่ดีย่อมไม่ฆ่าเวลาศิษย์
สำนึกผิด ทิ้งเด็กไว้มิได้สอน
หนึ่งนาทีนั้น มีค่าอย่าตัดรอน
เมื่อศิษย์อ่อน จะโทษใครให้คิดดู

                                                        ม.ล.ปิ่น  มาลากุล
วีดีโอการศึกษา

YouTube Videoตารางสอบกลางภาค วันที่ 16 กรกฏาคม - 20 กรกฏาคม 2561 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2561
 
แก้ไขตารางสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2new222
   


ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561new222


แจ้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่สามารถมารับระเบียนแสดงผลการเรียนได้ด้วยตัวเองให้นักเรียนดาวโหลดเอกสารที่ได้ที่นี่****

Ċ
Ruttikharn Jankarw,
Dec 28, 2015, 12:00 AM
Ċ
Ruttikharn Jankarw,
Dec 28, 2015, 12:00 AM
Ċ
Ruttikharn Jankarw,
Dec 28, 2015, 12:00 AM
Ċ
Ruttikharn Jankarw,
Dec 28, 2015, 12:00 AM
Ċ
Ruttikharn Jankarw,
Dec 28, 2015, 12:00 AM
Ċ
วิชาการ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม,
Jul 12, 2017, 11:29 PM
ą
วิชาการ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม,
Sep 2, 2015, 10:03 PM
ą
วิชาการ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม,
Sep 2, 2015, 10:03 PM
Ċ
Ruttikharn Jankarw,
Mar 1, 2016, 12:04 AM
Ċ
วิชาการ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม,
Jul 15, 2015, 12:28 AM
ĉ
วิชาการ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม,
Aug 19, 2015, 7:40 PM
ĉ
วิชาการ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม,
Aug 19, 2015, 7:40 PM
ĉ
Ruttikharn Jankarw,
May 17, 2017, 6:00 PM
ĉ
วิชาการ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม,
Jul 15, 2015, 1:47 AM
Comments