กลุ่มบริหารงานวิชาการ


ครูที่ดีย่อมไม่ฆ่าเวลาศิษย์
สำนึกผิด ทิ้งเด็กไว้มิได้สอน
หนึ่งนาทีนั้น มีค่าอย่าตัดรอน
เมื่อศิษย์อ่อน จะโทษใครให้คิดดู

                                                        ม.ล.ปิ่น  มาลากุล
วีดีโอการศึกษา

YouTube Videoตารางสอบปลายภาค วันที่ 12 มีนาคม - 16 มีนาคม 2561 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560
new222

ตารางสอบปลายภาคชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ2 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560
ตารางสอบปลายภาคชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4และ5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560
แจ้งแก้ไขห้องสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
new222
ห้องสอบ 4/8  ไปสอบห้อง 425
ห้องสอบ 4/9  ไปสอบห้อง 426
ห้องสอบ 4/10 ไปสอบห้อง 427
ห้องสอบ 4/11 ไปสอบห้อง 424

ตารางสอบปลายภาคชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ตารางสอบกลางภาคม.ต้น

ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560new222


แจ้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่สามารถมารับระเบียนแสดงผลการเรียนได้ด้วยตัวเองให้นักเรียนดาวโหลดเอกสารที่ได้ที่นี่****

Ċ
Ruttikharn Jankarw,
Dec 28, 2015, 12:00 AM
Ċ
Ruttikharn Jankarw,
Dec 28, 2015, 12:00 AM
Ċ
Ruttikharn Jankarw,
Dec 28, 2015, 12:00 AM
Ċ
Ruttikharn Jankarw,
Dec 28, 2015, 12:00 AM
Ċ
Ruttikharn Jankarw,
Dec 28, 2015, 12:00 AM
Ċ
วิชาการ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม,
Jul 12, 2017, 11:29 PM
ą
วิชาการ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม,
Sep 2, 2015, 10:03 PM
ą
วิชาการ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม,
Sep 2, 2015, 10:03 PM
Ċ
Ruttikharn Jankarw,
Mar 1, 2016, 12:04 AM
Ċ
วิชาการ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม,
Jul 15, 2015, 12:28 AM
ĉ
วิชาการ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม,
Aug 19, 2015, 7:40 PM
ĉ
วิชาการ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม,
Aug 19, 2015, 7:40 PM
ĉ
Ruttikharn Jankarw,
May 17, 2017, 6:00 PM
ĉ
วิชาการ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม,
Jul 15, 2015, 1:47 AM
Comments