รวมข้อมูลของเม็ดบีทส์ทางเครื่องสำอางและอาหาร (Cosmetics and food Beads)

รวมข้อมูลของเม็ดบีทส์ทางเครื่องสำอางและอาหาร (Cosmetics and food Beads)

ข้อมูลข้างต้นมาจากงานสัมมนา "Cosmetic Beads: Innovative Marketing Concepts" จัดโดย Pellets และเคมซอร์จส์ วันพุธที่ 7 ส.ค. 2562 โดยหัวข้อต่าง ๆ ตามนี้
 • Pellets Introduction
 • Encapsulation Technology
 • Types of Beads (Pellets)
 • Cosmetic Dried Beads: Instant type (Vitamin granule type)
 • Cosmetic Dried Beads: Colorlets & Pearlets
 • Cosmetic Dried Beads: Charcoal Beads (40% charcoal)
 • Cosmetic Dried Beads: Mentholets
 • Cosmetic Dried Beads: Supercool
 • Cosmetic Dried Beads: Silicalets
 • Cosmetic Dried Beads: Waxlets
 • Cosmetic Dried Beads: Amazing Color
 • Cosmetic Oil Beads: SerOoo
 • Cosmetic Oil Beads: Oilets
 • Cosmetic Oil Beads: Gela
 • Cosmetic Oil Beads: Oil Capsulets
 • Cosmetic Wet Beads: Aqua Capsulets
 • Cosmetic Wet Beads (Aquagel encapsulation) Technology
 • Cosmetic Wet Beads: Soflets-P
 • Cosmetic Wet Beads: Softlets C
 • Cosmetic Wet Beads: Softsilk
 • Cosmetic Wet Beads: Petals
 • Beads for food • Pellets Introduction

[Pellets Seminar#2] Pellets Introduction


 • Encapsulation Technology

[Pellets Seminar#3] Encapsulation Technology


 • Types of Beads (Pellets)

[Pellets Seminar#4] Types of Beads Pellets


 • Cosmetic Dried Beads: Instant type (Vitamin granule type)

[Pellets Seminar#5] Instant type Vitamin granule type


 • Cosmetic Dried Beads: Colorlets & Pearlets

[Pellets Seminar#6] Colorlets & Pearlets


 • Cosmetic Dried Beads: Charcoal Beads (40% charcoal)

[Pellets Seminar#7] Charcoal Beads


 • Cosmetic Dried Beads: Mentholets

[Pellets Seminar#8] Mentholets


 • Cosmetic Dried Beads: Supercool

[Pellets Seminar#9] Supercool


 • Cosmetic Dried Beads: Silicalets

[Pellets Seminar#10] Silicalets


 • Cosmetic Dried Beads: Waxlets

[Pellets Seminar#11] Waxlets


 • Cosmetic Dried Beads: Amazing Color

[Pellets Seminar#12] Amazing Color


 • Cosmetic Oil Beads: SerOoo

[Pellets Seminar#13] SerOoo


 • Cosmetic Oil Beads: Oilets

[Pellets Seminar#14] Oilets


 • Cosmetic Oil Beads: Gela

[Pellets Seminar#15] Gela


 • Cosmetic Oil Beads: Oil Capsulets

[Pellets Seminar#16] Oil Capsulets


 • Cosmetic Wet Beads: Aqua Capsulets

[Pellets Seminar#17] Aqua Capsulets


 • Cosmetic Wet Beads (Aquagel encapsulation) Technology

[Pellets Seminar#18] Cosmetic Wet Beads: Aquagel encapsulation


 • Cosmetic Wet Beads: Soflets-P

[Pellets Seminar#19] Soflets-P


 • Cosmetic Wet Beads: Softlets C

[Pellets Seminar#20] Softlets C


 • Cosmetic Wet Beads: Softsilk

[Pellets Seminar#21] Softsilk


 • Cosmetic Wet Beads: Petals

[Pellets Seminar#22] Petals


 • Beads for food

[Pellets Seminar#23] Beads for foodComments