งานช่างอุตสาหกรรม


            
          ครูสาคร  แก้วใจดี           ครูวิเชียร   บุญรัตน์        ครูสาโรจน์   รัตนคำ       ครูสมหวัง  ฤทธิรงค์
Comments