หน้าแรก

คลังสื่อการเรียนรู้ (DLIT Resources)
        คลิปสั้น เข้าใจง่าย ใช้ประกอบการสอนในห้องเรียน และสื่อการสอนประเภทต่างๆ ที่ครูดาวน์โหลดไปใช้ได้  DLIT Resources ผลิตวิดีโอใหม่พร้อมใช้งาน จำนวนมากกว่า 150 ตอน วิดีโอ และสื่ออื่น ๆ อีกกว่า 3,000 ไฟล์  คลิกเพื่อเข้าสู่คลังสื่อของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร

    ภาษาต่างประเทศ

วิดีโอ YouTube

    สังคมศึกษา

วิดีโอ YouTube

 
 วิทยาศาสตร์

วิดีโอ YouTube    ภาษาต่างประเทศ

วิดีโอ YouTube

    สังคมศึกษา

วิดีโอ YouTube

 
 วิทยาศาสตร์

วิดีโอ YouTube


   ภาษาต่างประเทศ

วิดีโอ YouTube

    สังคมศึกษา

วิดีโอ YouTube

 
 วิทยาศาสตร์

วิดีโอ YouTube


Comments