Welkom bij Chaorde

Chaorde adviseert over investeringen in informatiesystemen en telecommunicatienetwerken. Het zet haar kennis en ervaring in voor het hele besluitvormingsproces. Vanaf de allereerste beeldvorming tot aan het daadwerkelijk implementeren van genomen beslissingen.

Chaorde is actief in meerdere marktsegmenten, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid. Het betreft het opzetten van informatiesystemen voor verkeersmanagement, maar ook de complexe beleidsvorming rond de uitgifte van frequenties voor mobiele netwerken. Chaorde heeft gewerkt voor ministeries, provincies en lokale overheden, voor infrastructuurbeheerders, dienstverleners en de aannemerij.

Chaorde is sterk in ondernemend adviseren. Ondernemen begint met willen. Daarna worden pas de risico’s onderzocht. Niet om ze te vermijden, maar om ze te kunnen beheersen. Chaorde kan door haar jarenlange ervaring een wezenlijke bijdrage leveren en is in staat om daadwerkelijk waarde te creeëren.

Chaorde heeft continu een projectportefeuille met meerdere opdrachten. Het werkt projectmatig. Chaorde detacheert bij voorkeur geen medewerkers. Het heeft haar eigen menscapaciteit zelf nodig om van projecten een succes te maken.

Chaorde is in 2005 opgericht door Hotze de Jong, een oud-BSO-er die bij Eckart Wintzen eerst een vak heeft geleerd, voordat hij andere dingen is gaan doen. Vanuit Chaorde zijn inmiddels twee ondernemingen opgericht, 2knowit en 2value. Beide zijn tot op de dag van vandaag actief. Momenteel wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van de oprichting van een volgende onderneming.