หน้าแรก

ใช้งานเว็บไซต์ผ่านโทรศัพท์มือถือ ให้คลิกที่ปุ่มเพื่อจะได้เห็นข้อมูลได้ครบถ้วน สมบูรณ์ค่ะ


การทำงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  - งานสารสนเทศ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม -