หน้าที่ของครูไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน
หากแต่คือทุกๆที่ ที่นักเรียนอยู่
คลิปนี้คงให้คำตอบได้ดีที่สุด
คุณครูเข็ม แห่ง โรงเรียนปลายข้าว

ภาพยนตร์เชิดชูพระคุณครูชุดล่าสุดจากเซเว่นอีเลฟเว่น

หน้าที่ของครูไม่ใช่อยู่แค่ในห้องเรียน.mp4ขอแค่ไม่ยอมแพ้

ขอแค่ไม่ยอมแพ้.mp4ไตรภาคี จันท์๑ โมเดล.mpgตำราที่ออกจากแท่นพิมพ์ เขียนเหมือนกันทุกเล่ม 
แต่ตำราที่เขียนจากหัวใจ ไม่มีเล่มใดที่เหมือนกัน
เพราะครูคือผู้ให้ที่แท้จริง
ดูคลิปนี้จบแล้วคุณจะเข้าใจ #ครูผู้สอนด้วยหัวใจ
ภาพยนตร์เชิดชูครูชุดล่าสุดจากเซเว่นอีเลฟเว่น

YouTube Videoอู่ซ่อมคน : รางวัลชนะเลิศ การประกวดสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2560

YouTube VideoMV เพลง รางวัลของครู ปาน ธนพร

YouTube Video

http://mcmk.obec.go.th/โรงเรียนในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 1


ดร.สมชาย อรุณธัญญา
รักษาราชการแทนผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1


นายอารักษ์  วนิชอาภาพรรณ์
รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1ดร.สุทธิ สุวรรณปาล
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
สพป.จันทบุรี เขต 1