ITEC สพป.จันทบุรี เขต 1


หนังสือแจ้ง/ข่าวประชาสัมพันธ์
 เทคนิค / คู่มือ คอมพิวเตอร์
 ไวรัสคอมพิวเตอร์ คืออะไร
วิธีกำจัดไวรัสที่ดีที่สุด
แก้ปัญหาไวรัสง่ายๆ ด้วย DOS

 กิจกรรมของศูนย์ ITEC
 
- อบรมโครงการ DLIT วันที่ 5-6 และ 12-13 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนสฤษดิเดช อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

- อบรมโครงการ DLIT หลักสูตร Train The Trainer วันที่ 1-7 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมซันธารา เวสเนส จังหวัดฉะเชิงเทรา