ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2560
เลขประจำตัว ม.1 ปรับปรุง 23 เม.ย. 60

-------------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อเพื่อมอบตัว ปีการศึกษา 2560
กำหนดการ  แก้ไขห้อง 231 เป็นห้อง 226
รายชื่อนักเรียน ม.1 แก้ไขข้อมูลกลุ่ม 8-12
กลุ่ม 7-9  เป็นห้อง EPDP  กลุ่ม 10-12  เป็นห้อง SMTE


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ปีการศึกษา 2560ให้กรอกข้อมูลการสมัครให้เสร็จก่อนวันที่มาทำการสมัครอย่างน้อย 1 วัน  โดยซื้อระเบียบการรับสมัครได้ที่ห้องธุรการ
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
รับสมัครระหว่างวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2560

--------------------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ
ปีการศึกษา 2560

ผู้เข้าสอบต้องเตรียมบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบและบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้(ที่มีรูปนักเรียน)  
ใช้ในการเข้าสอบ


             


เอกสารการสมัคร

Showing 4 files from page Download เอกสาร.