วีดีทัศน์การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่

มาตฐานตำแหน่ง มาตฐานวิทยฐานะ  และหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะใหม่(ว20 ว21/2560) ชุดที่ 1 แผ่น A

ชุดที่ 1 แผ่น Aมาตฐานตำแหน่ง มาตฐานวิทยฐานะ  และหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะใหม่(ว20 ว21/2560) 

ชุดที่ 1 แผ่น Bมาตฐานตำแหน่ง มาตฐานวิทยฐานะ  และหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะใหม่(ว20 ว21/2560) 

ชุดที่ 1 แผ่น C
การพัฒนาข้าราชการครูแลุบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน ว22/2560 

ชุดที2
การใช้งาน Logbook ในการประเมินวิทยฐานะ 

ชุดที่3 แผ่น A
การใช้งาน Logbook ในการประเมินวิทยฐานะ

ชุดที่3 แผ่น B
Comments