กิจกรรมล่าสุดของไซต์

กลุ่มบริหารงาน บุคลล แนบ ผลพิมพ์ดีด.pdf กับ ผลการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
กลุ่มบริหารงาน บุคลล สร้าง ผลการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
22 ม.ค. 2562 05:33 Sanit Toamnat แนบ 50914600_1938886616160439_5856615871522275328_n.jpg กับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3
22 ม.ค. 2562 05:33 Sanit Toamnat สร้าง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3
22 ม.ค. 2562 05:30 Sanit Toamnat แนบ 50407353_1937652519617182_13140061600088064_n.jpg กับ อบรมใช้โปรแกรม Smart CPM2 ให้กับโรงเรียนในสังกัด ภาคเช้า
22 ม.ค. 2562 05:30 Sanit Toamnat สร้าง อบรมใช้โปรแกรม Smart CPM2 ให้กับโรงเรียนในสังกัด ภาคเช้า
20 ม.ค. 2562 23:18 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 แก้ไข smart cpm2 ระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์
20 ม.ค. 2562 16:09 Sanit Toamnat แก้ไข smart cpm2 ระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์
20 ม.ค. 2562 15:03 Sanit Toamnat แก้ไข smart cpm2 ระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์
20 ม.ค. 2562 00:17 Sanit Toamnat แก้ไข smart cpm2 ระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์
20 ม.ค. 2562 00:14 Sanit Toamnat แก้ไข smart cpm2 ระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์
19 ม.ค. 2562 07:48 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 แก้ไข smart cpm2 ระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์
19 ม.ค. 2562 07:48 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 แก้ไข smart cpm2 ระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์
19 ม.ค. 2562 07:34 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 แนบ 50404464_1934916386557462_4960235765687648256_n.jpg กับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ก้าวสู่สำนักงานอัตโนมัติด้วย Smart CPM2
19 ม.ค. 2562 07:34 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 สร้าง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ก้าวสู่สำนักงานอัตโนมัติด้วย Smart CPM2
19 ม.ค. 2562 07:22 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 แก้ไข smart cpm2 ระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์
19 ม.ค. 2562 07:20 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 แก้ไข smart cpm2 ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์
19 ม.ค. 2562 07:19 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 แก้ไข smart cpm2 ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์
19 ม.ค. 2562 07:16 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 แก้ไข smart cpm2 ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์
19 ม.ค. 2562 07:12 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 แนบ 2757981f87e8095.jpg กับ smart cpm2
19 ม.ค. 2562 07:11 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 สร้าง smart cpm2
18 ม.ค. 2562 08:34 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 แนบ 50304688_1933400283375739_3358635576176672768_n.jpg กับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบริหารฯ
18 ม.ค. 2562 08:34 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 สร้าง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบริหารฯ
18 ม.ค. 2562 08:31 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 แนบ 50047307_1933130130069421_7653687135140052992_n.jpg กับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมต้อนรับชมรม To be number one ชวนปั่นสัญจร
18 ม.ค. 2562 08:31 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 สร้าง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมต้อนรับชมรม To be number one ชวนปั่นสัญจร

เก่ากว่า | ใหม่กว่า