กิจกรรมล่าสุดของไซต์

21 ส.ค. 2562 02:13 Supaluck Noicharoen แนบ 62-08-21 สัมมนาเตรียมประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี.jpg กับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจ เเละเตรีมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพนอกรอบสี่
21 ส.ค. 2562 02:13 Supaluck Noicharoen สร้าง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจ เเละเตรีมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพนอกรอบสี่
21 ส.ค. 2562 02:00 Supaluck Noicharoen แนบ 62-08-20 อบรมครูวิจัย.jpg กับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดฯ
21 ส.ค. 2562 02:00 Supaluck Noicharoen สร้าง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดฯ
20 ส.ค. 2562 19:15 Supaluck Noicharoen แนบ 62-08-20 ประชุมทีมบริหาร.jpg กับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมทีมบริหาร ครั้งที่ 7/2562
20 ส.ค. 2562 19:15 Supaluck Noicharoen สร้าง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมทีมบริหาร ครั้งที่ 7/2562
20 ส.ค. 2562 19:09 Supaluck Noicharoen แนบ 62-08-19 มอบบ้านนักเรียน อ ภูเขียว.jpg กับ สพป.ชัยภมิ เขต 2 มอบบ้านน้ำใจคืนความสุขสู่ลูก สพฐ.ปี 5 หลังที่ 23 ศูนย์เครือข่ายศึกษาอำเภอภูเขียว
20 ส.ค. 2562 19:09 Supaluck Noicharoen สร้าง สพป.ชัยภมิ เขต 2 มอบบ้านน้ำใจคืนความสุขสู่ลูก สพฐ.ปี 5 หลังที่ 23 ศูนย์เครือข่ายศึกษาอำเภอภูเขียว
19 ส.ค. 2562 19:01 กลุ่มบริหารงาน บุคลล แนบ แบบคำร้องขอเปลี่ยนย้ายโอน.pdf กับ การคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง หรือย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ในตำแหน่งที่ว่าง
19 ส.ค. 2562 19:01 กลุ่มบริหารงาน บุคลล แนบ เกณฑ์ย้ายโอน 38 ค.pdf กับ การคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง หรือย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ในตำแหน่งที่ว่าง
19 ส.ค. 2562 19:01 กลุ่มบริหารงาน บุคลล แนบ ประกาศคัดเลือก 6 62.pdf กับ การคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง หรือย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ในตำแหน่งที่ว่าง
19 ส.ค. 2562 19:01 กลุ่มบริหารงาน บุคลล สร้าง การคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง หรือย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ในตำแหน่งที่ว่าง
19 ส.ค. 2562 00:43 ศุภลักษณ์ ไปนาน แนบ เชิญชวนเดิน วิ่ง ปั่น สานฝันน้องเด็กชนบท.pdf กับ ขอเชิญร่วมโครงการเดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท
19 ส.ค. 2562 00:43 ศุภลักษณ์ ไปนาน สร้าง ขอเชิญร่วมโครงการเดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท
18 ส.ค. 2562 21:11 Supaluck Noicharoen แนบ 62-08-16 ประชุมเตรียมงานมุทิตาจิต62.jpg กับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการจัดงานเเสดงมุทิตาจิตประจำปี 2562
18 ส.ค. 2562 21:11 Supaluck Noicharoen สร้าง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการจัดงานเเสดงมุทิตาจิตประจำปี 2562
16 ส.ค. 2562 02:38 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 แนบ 69032631_2257747670940997_1631072585808609280_o.jpg กับ ประชุมเตรียมงานมุทิตาจิต ประจำปี 2562
16 ส.ค. 2562 02:38 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 สร้าง ประชุมเตรียมงานมุทิตาจิต ประจำปี 2562
16 ส.ค. 2562 02:36 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 แนบ 67969078_2255715347810896_5957100110335705088_o.jpg กับ BOOT CAMP CPM2 # 2
16 ส.ค. 2562 02:36 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 สร้าง BOOT CAMP CPM2 # 2
16 ส.ค. 2562 02:33 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 แนบ 67978457_2255616221154142_8302687200718356480_n.jpg กับ รับมอบลานกีฬา และลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล
16 ส.ค. 2562 02:33 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 สร้าง รับมอบลานกีฬา และลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล
16 ส.ค. 2562 02:31 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 แนบ 68546027_2254330047949426_1718768885915713536_o.jpg กับ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ รร.คุณภาพประจำตำบล
16 ส.ค. 2562 02:31 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 สร้าง การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ รร.คุณภาพประจำตำบล
16 ส.ค. 2562 02:29 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 แนบ 67964425_2252528631462901_2791908289212841984_o.jpg กับ BOOT CAMP CPM2 # 1

เก่ากว่า | ใหม่กว่า