เผยแพร่ผลงานบทความวิชาการ

โพสต์17 มี.ค. 2562 20:03โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา   [ อัปเดต 17 มี.ค. 2562 20:08 ]
การประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
โดย : นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
..................................................................................
Ċ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา,
17 มี.ค. 2562 20:03
Comments