เผยแพร่ผลงานรายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนและสังคมสู่ความพอเพียง:การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ของโรงเรียนศรีแก้งคร้อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2

โพสต์23 ส.ค. 2561 23:39โดยโรงเรียน ศรีแก้งคร้อ   [ อัปเดต 23 ส.ค. 2561 23:46 ]

 
นายประยูร  ศิริคุณ  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้งคร้อ  วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ เผยแพร่ผลงานรายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนและสังคมสู่ความพอเพียง:การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ของโรงเรียนศรีแก้งคร้อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2
Ċ
โรงเรียน ศรีแก้งคร้อ,
23 ส.ค. 2561 23:39
Comments