โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด โรงเรียนวัดสุทธิมงคล สพป.สกนนคร เขต 2

โพสต์14 ธ.ค. 2561 01:17โดยSanit To-amnat
การประเมินโครงการเรื่อง : การประเมินเชิงระบบโครงการการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ของโรงเรียนวัดสุทธิมงคล ตามรูปแบบ CIPIEST Model
ผู้ประเมิน : นรงณ์   เห็นหลอด
สถานศึกษา : โรงเรียนวัดสุทธิมงคล สพป.สกลนคร เขต 2
ปีที่ทำการวิจัย : 2559
Ċ
Sanit To-amnat,
14 ธ.ค. 2561 01:17
Comments