การพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 (กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยไห อำเภอ คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ)

โพสต์2 พ.ย. 2562 20:05โดยโรงเรียน บ้านห้วยไห

Ċ
โรงเรียน บ้านห้วยไห,
2 พ.ย. 2562 20:05
Comments