บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่้วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์กราฟิก กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

โพสต์5 มิ.ย. 2561 01:17โดยศุภลักษณ์ ไปนาน   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2561 01:26 ]

นายสวพล ภิรมย์กิจ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ เผยแพร่ผลงาน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่้วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์กราฟิก กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
Ċ
ศุภลักษณ์ ไปนาน,
5 มิ.ย. 2561 01:17
Comments