ประกาศโรงเรียนบ้านหนองไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่ 49 และลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โพสต์3 ธ.ค. 2561 23:46โดยกลุ่มบริหารงาน การเงิน
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่ 49 และลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
Ċ
3333.pdf
(134k)
กลุ่มบริหารงาน การเงิน,
3 ธ.ค. 2561 23:46
Comments