ประกาศผลผู้ผ่านการเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โพสต์30 พ.ย. 2561 20:51โดยโรงเรียน บ้านพีพวย
โรงเรียนบ้านพีพวยประกาศผลผู้ผ่านการเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ĉ
โรงเรียน บ้านพีพวย,
30 พ.ย. 2561 20:51
Comments