ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558

โพสต์7 ต.ค. 2561 02:25โดยSupaluck Noicharoen
ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 โดยเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.ppb.mol.go.th/midev01/หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์"
Ċ
img003.pdf
(537k)
Supaluck Noicharoen,
7 ต.ค. 2561 02:25
Comments